tammikuu 2010

Uusia aineistoja taidehistoriallisissa asiakirja‑arkistoissa

Hanna-Leena Paloposki |

Taidehistoriallisten asiakirja-arkistojen määrä Kuvataiteen keskusarkistossa on lisääntynyt huimasti arkiston tunnettuuden kasvaessa. Viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana kokoelmiin on saatu uusia yksityisarkistokokonaisuuksia yhteensä 11.

Lähivuosina tulleista suurista henkilöarkistoista voi mainita taidekauppias, hovi-intendentti Gösta Stenmanin, taiteilija Torsten Wasastjernan, suomalaisen elektronisen musiikin uranuurtajan Erkki Kurenniemen ja keravalaisen taidevaikuttajan Aune Laaksosen arkistot. Yhteisöarkistot karttuivat AV-Arkin, Galleria Bakeliittibambin, Mediataideyhdistys Avanto ry:n ja Vapaan Taidekoulun arkistoilla. Pienempiin kokonaisuuksiin kuuluvat muun muassa kokoelma Väinö Hämäläisen perhepiirin kirjeenvaihtoa (0,04 hm) ja taidegraafikko ja kuvittaja Erkki Tantun kirjeet taidegraafikko Vilho Askolalle (9 kpl).

Moniin aikaisempina vuosina keskusarkiston kokoelmiin hankittuihin arkistokokonaisuuksiin on saatu lisälahjoituksia. Mikko ja Kerstin Carlstedtin arkistoon lahjoitettiin ahvenanmaalaisen taiteilija Joel Petterssonin kirjeet Mikko Carlstedtille, ja taiteilija Ilona Hariman arkisto on karttunut pikku hiljaa. Lisäksi arkistossa on joitakin nykytaiteilijoiden kokonaisuuksia, jotka kertyvät sitä mukaa, kun taiteilijat tai heidän omaisensa toimittavat lisämateriaalia arkistoon. Kuvataiteen keskusarkiston kokoelmiin liitetään myös Valtion taidemuseon museoyksiköiden, erityisesti Ateneumin taidemuseon näyttelyiden tekemisen yhteydessä syntynyt ja koottu tutkimusaineisto sekä muuta tietoa taideteoksista.

Olemme Kuvataiteen keskusarkistossa erityisen iloisia siitä, että kokoelmiamme on voitu kartuttaa laaja-alaisesti monilta taide-elämän eri osa-alueilta ja ajallisesti 1800-luvulta tähän päivään. Uusien arkistojen suuri määrä asettaa valtavan haasteen aineiston saatavuudelle, jonka perustana on arkistojen aikaa vievä järjestäminen ja luettelointi. Viiveitä syntyy väistämättä, eikä kaikki aineisto ole sen vuoksi heti tutkijapalvelumme asiakkaiden saatavissa. Esimerkiksi Gösta Stenmanin arkistoa käsitellään parhaillaan, ja se on inventoituna tutkijoiden käytettävissä vuoden 2010 alusta.

Teksti • Hanna-Leena Paloposki, tutkija, Kuvataiteen keskusarkisto

Kommentoi