tammikuu 2010

Merkittäviä kuvalahjoituksia keskusarkistolle

Veikko Pakkanen |

Keskusarkiston kuvakokoelmien ydin ovat sen yli puoli miljoonaa valokuvaoriginaalia. Nämä tutkimukselle olennaiset dokumentit  kuuluvat maamme kansalliseen kulttuuriperintöön. Keskusarkisto vaalii ja hoitaa tätä arvoaineistoa tietoisesti kaikin keinoin. Kuvia kertyy kokoelmiin Valtion taidemuseon oman kuvaustoiminnan sekä ulkopuolelta saatavan aineiston kautta. 2000-luvulla kuvakartunnassa on tapahtunut suuri muutos arkiston oman kuvatuotannon digitalisoitumisen myötä. Valtion taidemuseon näyttelyt, tapahtumat ja museon ulkopuoliset galleriakuvaukset taltioidaan nykyään digikuvina museon tietohallinnon palvelimelle. Vähintäänkin samanmerkityksinen osa dokumenteista saadaan sen sijaan edelleen perinteisten valokuvien muodossa. Nämä ovat kuvalahjoituksia ja ostoja, joitten painoarvo kasvaa vuosi vuodelta aineistojen ikääntyessä, samalla kun vanhan ensiarvoisen aineiston löytyminen ja talteen saanti vaikeutuu.

Valokuvakokoelmiin on saatu parin viime vuoden aikana yli 30.000 kuvataiteeseen liittyvää dokumenttia. 2007 lahjoitti tunnettu lahtelainen kuvataiteilija Olavi Lanu yli 13.000 väridian
kokonaisuuden teoksistaan ja toiminnastaan noin 30 vuoden ajalta. Aineisto antaa taiteilijan tuotannosta detaljoidusti ainutlaatuisen kuvan, vieläpä autenttisesti Lanun itse kuvaa-mana. Arkistoaineistoissa poikkeuksellinen dokumentointi olivat valokuvaaja Anne Laitisen 2008 taltioimat 1100 kuvaa helsinkiläisestä graffitimaalauksesta. Ostona hankittiin toisen-kin ammattivalokuvaajan Simo Ristan elämäntyötä kuvataiteen dokumentoijana. Tähän 5700 kuvan hankintaan kuuluu runsaasti henkilökuvia kuvaajan äidistä Essi Renvallista.

Vuonna 2008 arkisto onnistui saamaan yhden kotimaisen galleriahistorian keskeisimmistä, ilmeisesti vain harvoista, säilyneistä arkistoista. Gösta Stenmanin perillisten lahjoittama Stenmanin Taidesalongin arkisto sisältää noin 1900 osaksi uniikkia valokuvaa Stenmanin suosikkitaiteilijoiden Helene Schjerfbeckin, Tyko Sallisen, Juho Mäkelän ja Juho Rissasen teoksista sekä lisäksi taiteilijoista itsestään. Samana vuonna 2008 valokuvakokoelmiin lahjoitettiin myös vanhemman kotimaisen kuvataiteen merkittävän edustajan, Torsten Wasastjernan 1600 mustavalkokuvaa käsittävä kuva-arkisto. Tämäkin lahjoitus tuli suurena luottamuksen osoituksena keskusarkistolle suoraan perillisiltä. Lahjoituksen tekevät erityisen arvokkaaksi siihen sisältyvät Wasastjernan omat otokset hänen lapsi- ja naismalleistaan ja matkoistaan 1800-luvun tiettömässä Lapissa.

Kuluvan vuoden keväällä keskusarkistolle lahjoitettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksellä Suomenlinnassa 1978–2006 toimineiden Pohjoismaisen taidekeskuksen ja sen jatkajan Nordic Insitute for Contemporary Art eli NIFCAn koko suuri kuva-, media- ja julistearkisto. Materiaalit avaavat verrattoman näköalan tämän pohjoismaisen nykytaiteen
keskuksen ja kesänäyttelyjen uranuurtajan toimintaan. Tämä aineisto on tuoreimmista kuvalahjoituksista myös mittavin, arviolta kymmeniä tuhansia kuvia.

Kuvattuun tapaan lahjoitus- ja ostoaineistot sisältävät valtaosin dokumentteja, joita ei ilman aktiivista hankintaa ja ulkopuolisten tahojen osoittamaa luottamusta olisi mahdollista liittää arkistokokoelmia täydentämään. Tässä auttaa tiedotus ja tiedon lisääminen. Tärkeä, yhtei-nen tavoite on säilyneen, tutkimukselle arvokkaan kuvamateriaalin saaminen talteen arkis-toihin, hyvään hoitoon, kaikkien saataville!

Kuva 1 • Pieni, istuva tyttö Peukalo-Liisan (sadun prinsessan) malli Torsten Wasastjernan maalausta varten.

Kuva 2 • Torsten Wasastjerna. Malli Torsten Wasastjernan maalaukseen Tyttö sillalla (Flicka på bron), 1888.
Kuva kuuluu Kuvataiteen keskusarkiston kokoelmiin.

Teksti • Veikko Pakkanen, amanuenssi, Kuvataiteen keskusarkisto

Kommentoi