tammikuu 2010

Näyttelyntekijöiden suusta

Susanna Pettersson |

Millainen on hyvä näyttely? Mikä siitä tekee erinomaisen? Millaisia käytännön kysymyksiä näyttelyiden tekemiseen liittyy?

Paula Marincolan toimittama kirja Questions of Practice: What Makes a Great Exhibition käsittelee kysymyksenasettelua näyttelyiden tekijöiden näkökulmasta. Kirjan parasta antia onkin lukea kuinka esimerkiksi vuoden Robert Storr, Lynne Cooke ja Iwona Blazwick sanallistavat ajatteluaan näyttelyistä instituutiona. Mitä näyttely kertoo, mitä se jättää kertomatta? Kuinka tila vaikuttaa kokemukseen? Kuinka näyttelyn tekijöiden tulee kantaa vastuunsa?

Artikkelit ovat vahvoja puheenvuoroja konkareilta, jotka ovat kukin vuorollaan tehneet nolostuttavat virheensä ja saavuttaneet huikeat kuratoriaaliset voittonsa. Kirjoittajat esittävät myös selkeitä kannanottoja, jotka koskevat kaikkialla yleistyneitä esillepanon, esittämisen ja tulkinnan käytäntöjä. Estääkö esimerkiksi audio-oppaan kuunteleminen katsojaa näkemästä, kuten Robert Storr esittää? Kirja antaa ajateltavaa myös näyttelytyypeistä kuten isojen yhden taiteilijan blockbustereista tai yhteisöllisten teosten esittämisestä.

Marincola, Paula (toim.) 2006. Uusintapainos 2008. Questions of Practice: What Makes a Great Exhibition. Philadelphia Exhibitions Initiative. Philadelphia Center for Arts and Heritage. ISBN-10: 0-9708346-1-6

Teksti • Susanna Pettersson, FT, kehitysjohtaja, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet KEHYS
Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Hannu Pakarinen

Kommentoi