tammikuu 2010

Pääkirjoitus 1/2010

toimitus |

Tervetuloa lukemaan Lasuuria, taidemuseoalan ammattilaisille suunnattua verkkolehteä. Näytenumerossamme keskitymme Picasson siivittämänä suurnäyttelytematiikkaan. Lisäksi kerromme ajankohtaisista hankkeista ja esittelemme teemaan liittyviä julkaisuja sekä klassikkoteoksia.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Lasuuri tarjoaa foorumin taidemuseoalan kannalta keskeisten ilmiöiden kontekstualisoinnille. Tavoitteenamme on paitsi kertoa toiminnastamme ja sen taustoista, myös lisätä taidemuseoalan tunnettuutta. Lehden läpikuultavuuteen viittava nimi kuvaa hyvin tätä tavoitetta.

Lehden tekijäkunta on monipuolisten osaajien käsissä. Kirjoittajajoukko koostuu jo nyt laajasta kirjosta konservoinnin, taidemuseo- ja arkistoalan ammattilaisista.

Lehteä toimittavat Valtion taidemuseon asiantuntijayksiköt Kuvataiteen keskusarkisto, konservointilaitos ja Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys. Lehden edeltäjiä ovat arkiston Dokumentti-lehti, konservointilaitoksen Krappilakka ja Kehyksen toimittamat Tieto ja taito-sivut sekä erilaiset uutiskirjeet. Ne poistuvat tämän avauksen jälkeen näyttämöltä. Näin myös tehostamme ammattilaisille suunnattua viestintää.

Lasuurin näytenumeron julkaiseminen ennakoi Valtion taidemuseon portaaliuudistusta. Vuonna 2010 koko sivuston palvelurakenne uudistetaan vastaamaan käyttäjäkunnan toiveita ja tarpeita.

Myös Lasuurin suhteen liikenne on kaksisuuntaista. Toivomme, että Sinä lukijana lähetät meille palautetta ja ehdotuksia osoitteeseen lasuuri@fng.fi!

Hyvää lukumatkaa!

Susanna Pettersson
Kehitysjohtaja, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys

Ulla Vihanta
Keskusarkistonjohtaja, Kuvataiteen keskusarkisto

Kirsti Harva
Johtava konservaattori, Konservointilaitos

Kommentoi