tammikuu 2010

Ledare 1/2010

toimitus |

Välkomna att läsa Lasuuri, en webbtidning som är speciellt avsedd för professionella inom konstmuseibranschen. I detta pilotnummer koncentrerar vi oss på ett tema – storutställningar. Därtill berättar vi om våra aktuella projekt, samt presenterar temarelaterade publikationer och konsthistorians klassiker.

Lasuuri utkommer fyra gånger om året och erbjuder ett forum för kontextualiseringen av konstmuseibranschens mest centrala fenomen. Vår målsättning är att berätta om vår verksamhet och dess bakgrund, samt att öka kännedom om konstmuseibranschen. Tidningens namn hänför sig till transparens och reflekterar denna målsättning väl.

Webbtidningens redaktion består av mångsidiga museiprofessionella och den ges ut av de tre expertenheterna i Statens konstmuseum: Centralarkivet för bildkonst, konserveringsinrättningen och Utveckling och samhällsrelationer Kehys. Alla dessa enheter har haft egna publikationer som nu sammanslås. På detta sätt vill vi även effektivera vår kommunikation till museifältet.

Lasuuri ger även försmak för den portalförnyelse som Statens konstmuseums webbplats genomgår under detta år.

Vi hoppas att Du som läsare skickar dina idéer och förslag till adressen lasuuri@fng.fi

Trevliga lässtunder!

Susanna Pettersson
Utvecklingsdirektör, Utveckling och samhällsrelationer Kehys

Ulla Vihanta
Centralarkivchef, Centralarkivet för bildkonst

Kirsti Harva
Ledande konservator, Konserveringsinrättningen

Kommentoi