toukokuu 2010

Taide meille ja heti!

Päivi Matala | ajankohtaista

Kehyksen verkkojulkaisujen sarja on täydentynyt uudella nimikkeellä. Päivi Matalan toimittamassa raportissa Taide meille ja heti! kerrotaan ympäri Suomea toteutetuista projekteista, joissa koulujen kieli- ja kulttuuriryhmät toimivat työparina kulttuuritoimijoiden kanssa. Hankkeiden kautta haluttiin rohkaista kouluja hyödyntämään kulttuuriorganisaatioiden innostavia ja elämyksellisiä toimintoja. Taide toimi projekteissa kohtaamispisteenä ihmisten ja kulttuureiden kesken. Samalla huomattiin, ettei taiteen tekemiseen ja kokemiseen tarvita muuta kuin avointa asennetta ja uskallusta ammentaa omista näkemyksistä. Raporttiin on koottu projektien hyviä käytäntöjä ja listattu osahankkeissa kohdattuja sudenkuoppia avuksi kouluille ja kulttuuritoimijoille.

Taide meille ja heti! käynnistyi kaksivuotisena hankkeena, johon osallistui kolmetoista paikallisesti toteutettua projektia. Erityisesti lasten ja nuorten perusopetukseen keskittyneen hankkeen toimintaperiaatteina olivat paikallisuus, toiminnallisuus, korkea laatu ja matala kynnys, monialaisuus, kumppanuus ja dialogisuus. Projektien keskiössä oli mukana luova
toiminta sekä kriittinen analyysi. Kaksisuuntaisuuteen perustuvissa projekteissa pohdittiin, mitä eri kulttuuritaustaiset lapset ja nuoret saavat kulttuurilaitoksista ja niiden esittämistä taiteista, mutta myös mitä he itse tuovat tämän päivän kulttuuriin ja sen tulkintaan. Kulttuurilaitokset tarkastelivat omaa toimintaansa sisältyvää kulttuurista moninaisuutta ja loivat siltoja koulujen monikulttuuriseen todellisuuteen.

Lue lisää: Kehyksen julkaisut osoitteessa
http://www.fng.fi/fng/rootnew/fi/kehys/pdf/taidemeillejaheti.pdf

Teksti • Päivi Matala, vs. museolehtori, Nykytaiteen museo Kiasma

Kommentoi