toukokuu 2010

Taideteosten luettelointiohje

Helka Ketonen | ajankohtaista

Valtion taidemuseossa laadittu Taideteosten luettelointiohje on nyt valmis testattavaksi taidemuseoissa. Ohjeen tarkoituksena on ollut yhtenäistää teosluettelointiin liittyvää sanastoa ja käytäntöjä siten, että ne toimisivat työkaluina museoissa käytettävissä olevista erilaisista tiedonhallintajärjestelmistä ja tekniikasta riippumatta. Erityishuomiota on kiinnitetty termeihin ja luettelointikäytäntöihin, jotka koskevat nykytaidetta, taideteosvalokuvia sekä taidekonservointia, sillä näitä koskevia luettelointiohjeita ei ole ollut saatavilla suomenkielellä. Sanasto-osuuteen on tiivistetty ohjeessa käytettyjen termien keskeiset määritykset ja selvennykset.

Teksti on pyritty kirjoittamaan selkeästi ja yksiselitteisesti ajatellen sitä moninaista museohenkilökuntaa, joka taideteosluetteloinnin parissa työskentelee. Valtakunnallisen luettelointiohjeen ensimmäinen versio on julkaistu 21.10.2009 pdf-tiedostona Valtion taidemuseon verkkosivuilla.

Taideteosten luettelointiohje ei ole minkään yksittäisen kokoelmanhallinta- tai luettelointijärjestelmän käyttöohje. Niistä vastaavat järjestelmien kehittäjät. Tarkoituksena on ollut koota yhteen ne yksittäiset tiedot ja teokseen liittyvät asiakokonaisuudet, jotka taideteoksesta tulisi hyvän museotavan mukaan luetteloida. Taideteosten luettelointiohjeen tavoitteena on yhtenäistää maamme eri museoissa ja taidekokoelmien luetteloinnissa vallalla olevia käytäntöjä.

Seuraavan puolen vuoden aikana Kehys kerää käyttäjiltä kommentteja ja palautetta ohjeista. Toivomme aktiivista ja keskustelevaa kommentointia sekä hyviä kehittämisehdotuksia, jotta voimme parantaa ja muokata kaikille museoille tärkeää luettelointiohjetta mahdollisimman käyttökelpoiseksi työkaluksi.

Taideteosten luetteloiminen 2009. Toim. Helka Ketonen, Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Museotyöntekijän käsikirjasto 6.

http://www.fng.fi/fng/rootnew/fi/kehys/pdf/taideteosten_luettelointiohje.pdf

Palautetta voi lähettää osoitteella helka.ketonen(at)fng.fi

Teksti • Helka Ketonen, erikoisasiantuntija, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys

Kommentoi