marraskuu 2010

Ledare 3/2010

Anna-Maria Wiljanen | resume på svenska

Lasuuri, webbtidningen för professionella inom konstmuseibranschen, har nu sitt första år bakom sig. Webbtidningen har fått ett entusiastiskt mottagande – enligt många finns det en klar efterfrågan efter en substanstidning av denna typ! Webbtidningen har också ett behändigt format: Förutom att den är miljövänlig kan man återgå till artiklarna gång på gång. Man kan kommentera varje artikel, vilket också gör Lasuuri till ett ypperligt diskussionsforum.

Under det gånga året har det skett mycket; Många publikationer har getts ut vid Statens konstmuseum, bland dessa kan nämnas Statens konstmuseums festskrift Kulttuurin rakentaja samt boken Kokoelmalla on tekijänsä! som behandlar Ateneums samlingsverksamhet samt handboken Collections Mobility (www.lending-europe.eu) om samlingarnas mobilitet, som uppstått till följd av ett EU-projekt.

Förändringar har även skett i Lasuuris redaktionskommitté. Den ansvarige chefredaktören, utvecklingsdirektör Susanna Pettersson har övergått till chef för Alvar Aalto-stiftelsen och centralarkivchef Ulla Vihanta kommer att pensioneras efter en framgångsrik och lång karriär. Som ansvarig chefredaktör fungerar nu tf. utvecklingsdirektör Eija Liukkonen och som efterträdare för Ulla Vihanta tf. centralarkivchef Hanna-Leena Paloposki. Ledande konservator Kirsti Harva och chefredaktör för Lasuuri, kommunikationschef Anna-Maria Wiljanen, fortsätter i redaktionskommittén.

Lasuuris innehåll som kontextualisering av de centrala fenomenen inom konstmuseisektorn fortsätter som tidigare medan utvecklingen av dessa fortsätter. I detta behöver vi Din hjälp. Du kan skicka idéer och förslag till adressen lasuuri(at)fng.fi.

Temat för detta nummer är dokumentering av bildkonst. I projektet i anknytning till detta har man kartlagt nuläget i arkiv och bibliotek samt deras samarbete. Centralarkivet för bildkonst har samlat erfarenheter och synpunkter från konstmuseisektorn via olika enkäter, seminarier och kontakter. Ni hittar projektets mångsidiga resultat i artiklarna i denna tidning. Vi vill gärna ha era kommentarer till dessa!

Trevliga lässtunder!

Anna-Maria Wiljanen

Kommunikationschef, Statens konstmuseum

Kommentoi