marraskuu 2010

Suomen Museohistoria julkaistiin keväällä

Pauliina Kinanen | lukuvinkit

Museot ovat jokaisen kansakunnan kulttuuriomaisuuden ja historian ilmentäjiä. Ne ovat jo parin vuosisadan ajan tarjonneet yleisölle lukemattomia mahdollisuuksia syventyä historian, taiteen ja tieteen saloihin. Suomalaisesta tutkimuskirjallisuudesta on tähän asti puuttunut yleisesitys, joka piirtäisi esiin suomalaisten museoiden, museokokoelmien ja museoprofession synnyn ja kehityksen 1700-luvulta 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle. Tänä aikana Suomen museoiden määrä on kasvanut yli tuhanteen ja ammatillisesti hoidettujen museokohteiden määrä yli kolmensadan. Ammatillinen museolaitos keskusmuseoineen, maakunta- ja aluetaidemuseoineen ja valtakunnallisine erikoismuseoineen on muotoutunut.

Suunnitelmia suomalaisen museohistorian kirjoittamiseksi on ollut jo yli 30 vuoden ajan, mutta ideat eivät ole – lähinnä resurssien niukkuuden vuoksi – toteutuneet aiemmin. Nyt julkaistu teos on vuonna 2005 käynnistyneen Suomen museohistoria -hankkeen tulos. Suomen museoliitto, Museovirasto, Valtion taidemuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo sekä museologian oppiaineet Jyväskylästä, Turusta ja Helsingistä työskentelivät hankkeen parissa viisi vuotta. Yksittäiset museot osallistuivat työhön mm. kartuttamalla museohistorian tietokantaa ja haastattelemalla museoammattilaisia.

Teoksen yhteensä lähes kolmessakymmenessä artikkelissa valaistaan museoiden syntyä ja museokentän hahmottumista, museotiloja, kokoelmia ja museotyötä sekä museoiden ja yhteiskunnan suhdetta. Museoalan kehitystä kuvataan muinaismuistohallinnon synnystä varhaisempien museoiden perustamiseen, Suomen museoliiton merkitystä ja museoalan organisoitumista sekä taidemuseoiden, luonnontieteellisten museoiden ja erikoismuseoiden kehittymistä. Museotyön historiaan liittyvät artikkelit käsittelevät museorakennuksia ja näyttelyitä, kokoelmia, museoammattien ja museologian kehittymistä sekä konservoinnin historiaa.

Teoksen kustansi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja sen julkaisua tuki Alfred Kordelinin säätiö.

Teksti • Pauliina Kinanen, projektisuunnittelija, Suomen Museoliitto

Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Jenni Nurminen

Kommentoi