marraskuu 2010

Taiteilija työssään -projektin kuvaajan Ali Lachebin haastattelu

Anna-Maria Wiljanen | ajankohtaista

1. Minkälaisesta projektista on kysymys?

Ali: Kyseessä on Kuvataiteen keskusarkistossa 2009 käynnistynyt Taiteilija työssään –dokumentointiprojekti, jonka tarkoituksena on haastatella taiteilijoita taidehistoriallista tutkimusta varten. Projekti koostuu suomalaisten -ja ulkomailta Suomeen muuttaneiden taiteilijoiden haastatteluista, joista esimerkkeinä mainittakoon Pentti Kaskipuro, Tarja Pitkänen-Walter, Outi Heiskanen, Marja Kanervo, Caj Bremer, Katja Tukiainen, Harri Larjosto, Pirjetta Brander, Henri Wuorela-Stenberg, Jorma Puranen, Silja Rantanen, Ossi Somma, Tatjana Bergelt, Adolfo Vera ja Andre Bahrev. Haastattelujen avulla pyrimme saamaan tietoa taiteilijan maailmankuvasta, taiteellisen työn perusteista ja tavoitteista. Samalla dokumentoidaan taiteilijoiden elinpiiriä.

2. Miten tulit taiteilija työssään -projektiin mukaan?

Ali: Olen tehnyt aikaisemmin mm. dokumenttielokuvia Yleisradiolle. Hannu Väisäsestä tekemäni elokuva ostettiin Kuvataiteen keskusarkistolle, josta minulle tarjottiin tähän projektiin osallistumista. Olen ollut mukana jo projektin suunnitteluvaiheessa 2008 ja työ jatkuu ensi vuoden puoleenväliin asti.

3. Ketkä kuuluvat projektin tiimiin?

Ali: Minä toimin kuvaajana ja amanuenssi Maritta Mellais ja tutkija Helena Erkkilä toimivat haastattelijoina. Toimin itsekin välillä haastattelijana.

4. Mikä on mielestäsi mielenkiintoisinta?

Ali: Taiteilijat. He ovat erittäin innostuneita tästä projektista, tunnistavat sen merkityksen Kuvataiteen keskusarkistolle ja ovat koko persoonallaan mukana. Jos olen kuvannut taiteilijaa monta kertaa, olen voinut seurata myös teoksen syntyprosessia. Tämä on ainutlaatuista.

5. Mikä on projektissa haasteellista?

Ali: Ei mikään.

Teksti • Anna-Maria Wiljanen, FM, VTM, viestintäpäällikkö, Valtion taidemuseo

Kuva © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Hannu Pakarinen

Kommentoi