marraskuu 2010

Teemapäivät 20.-21.1.2011!

Anna-Maria Wiljanen | ajankohtaista

Vuoden 2011 Teemapäivät järjestetään tällä kertaa poikkeuksellisesti jo tammikuussa, yhteistyössä Valtion taidemuseon/Kehyksen, Suomen kansallismuseon/Kulttuurien museon ja Suomen Museoliiton kanssa. Seminaarin ohjelma on suunnattu taide- ja kulttuurihistorian museoissa työskenteleville, mutta myös muille museotyön kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille sekä opiskelijoille.

Varaathan paikkasi viimeistään 10.12.2010 mennessä.

Torstai  20.1.2010 Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset, paikkana Ateneum- rakennus, Kaivokatu 2.

Torstain teema pureutuu taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin ja siihen kuinka museot voivat olla mukana edistämässä terveyttä ja hyvän elämän mahdollisuuksia omassa toimintaympäristössään. Tunnistamme keskeiset yhteistyökumppanit, asiantuntijat ja rahoituskanavat sekä tarkastelemme esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Iltapäivän aloitamme poleemisilla puheenvuoroilla kentältä Lightning Talks ja lopuksi syvennymme neljän teemaryhmän kautta ajankohtaisiin museoalan erityisteemoihin. Seminaaripäivän kielenä on suomi.

Illanvietto järjestetään Kulttuurien museossa, Tennispalatsissa. Tilaisuudessa voi tutustua Viron, Unkarin ja Venäjän suomalais-ugrilaisten museoiden tutkijoihin. Ohjelmassa myös dokumenttielokuvia suomalais-ugrilaisista kansoista.

Ilmoittautuminen torstain ohjelmaan tästä.

Tarkempi ohjelma löytyy Kehyksen sivuilta maanantaina 15.11.2010.

Perjantai 21.1. Kohti monikulttuurisempaa museota, paikkana Suomen kansallismuseo, Mannerheimintie 34

Perjantai tarjoaa monipuolisen ja kansainvälisen katselmuksen museoiden kulttuurienvälisiin hankkeisiin. Kuulemme alustuksia Suomen sukukansojen edustajilta Virosta, Unkarista ja Venäjältä, pohdimme Suomessa asuvien maahanmuuttajien ja alkuperäiskansojen kulttuurisia representaatioita, sekä perehdymme kiinnostaviin monikulttuurisuushakkeisiin. Seminaaripäivän kielenä ovat suomi ja venäjä.

Venäjällä suomalais-ugrilaiset kansat ovat aina asuneet monikielisillä alueilla, ja monikulttuurisuus on ollut osa arkea. Globaalisessa maailmassa suomalais-ugrilaisten kielten puhujat joutuvat punnitsemaan äidinkielen ja kulttuuriperinnön merkitystä valtakielen ja –kulttuurin puristuksessa. Perjantain teema liittyy Suomen Kulttuurirahaston tukemaan projektiin Suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuriperintö museossa (2006-2009). Suomen Kulttuurirahaston museotoiminnalle osoittaman tuen tarkoituksena on ollut kansalliskielen aseman ja sitä kautta vähemmistön identiteetin vahvistaminen.

Ilmoittautuminen perjantain ohjelmaan tästä.

Teksti • Anna-Maria Wiljanen, FM, VTM, viestintäpäällikkö, Valtion taidemuseo

Kommentoi