maaliskuu 2011

Ledare 1/2011

Anna-Maria Wiljanen | 1/2011

Det nya året medför ofta nya idéer och förslag för teman. Lasuuris redaktionsråd diskuterade i årets första möte, hurudana teman vi borde ta upp. Vi var överens om att ett tema som är högaktuellt, berör alla museer och vårt kulturarv, historiska dokument, böcker, byggnader, konstverk och deras konservering och fotografier skulle vara passligt. Årets tema handlar alltså om digitaliseringen vars uppgift är att tillgodose medborgarnas, vetenskapens, kulturens och undervisningens behov. Framförallt kan man med hjälp av digitaliseringen tillvarata och säkerställa långtidsbevaringen av vårt kulturarv för de kommande generationerna.

Digitaliseringens samarbetsprojekt mellan Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska unionen är Europeana http://www.europeana.eu som ger en inblick i det europeiska kulturarvet. Det nationella digitala biblioteket i sin tur förmedlar det finländska materialets metadata till Europeana. Vad betyder digitaliseringen för enstaka museerna? Vilka förväntningar och hurudana problem är förknippade med den?

Lasuuri följer med olika digitaliseringsprojekt under årets lopp och berättar om de museiprofessionella som arbetar med digitaliseringen. I denna Lasuuri behandlar vi ett seminarium som BAM*-juridikgruppen höll i slutet av januari om bland annat integritetsskyddet och sekretessbelagda handlingarna.

Nästa omfattande läsepaket om digitaliseringen kommer ut före sommaren och årets sista Lasuuri i november.

Du kan skickar idéer och förslag till lasuuri(at)fng.fi och kommentera alla artiklar och bloggar!

Trevliga läsestunder!

Anna-Maria Wiljanen

chefredaktör

Kommunikationschef, Statens konstmuseum

*) BAM är den fria översättningen av KAM och betyder Bibliotek-arkiv-museum (på finska Kirjastot-arkistot-museot)

Kommentoi