maaliskuu 2011

Pääkirjoitus 1/2011

Anna-Maria Wiljanen | 1/2011

Uusi vuosi tuo usein mukanaan uusia ideoita ja teemoja. Niin tälläkin kertaa. Lasuurin toimitusneuvosto pohti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan, millaisia teemoja Lasuurissa kannattaisi käsitellä. Olimme yksimielisiä teemasta, joka on kaikille museoille ajankohtainen, koskee meitä kaikkia ja kulttuuriperintöämme mm. historiaa valaisevia asiakirjoja, kirjoja, rakennuksia, taideteoksia ja niiden konservointia, valokuvia. Vuoden teemana on siis digitointi, joka palvelee paitsi erilaisia tiedontarpeita myös sisällöntuotantoa. Erityisesti sitä tarvitaan kulttuuriperinnön säilyvyyden turvaamiseksi tuleville sukupolville.

Digitoinnin yhteiseurooppalaisena hankkeena on Euroopan komission ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden Europeana-portaali http://www.europeana.eu, joka muodostaa näkymän eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Kansallinen digitaalinen kirjasto –hanke puolestaan välittää suomalaisten aineistojen metadataa Europeanaan. Mutta mitä digitointi merkitsee yksittäisten museoiden näkökulmasta? Mitä odotuksia ja minkälaisia ongelmia siihen liittyy?

Lasuuri seuraa vuoden aikana erilaisten digitointihankkeiden edistymistä sekä seuraa niiden parissa työskentelevien museoammattilaisten työtä kulissien takana. Tässä Lasuurin numerossa digitointia käsitellään perusteellisella katsauksella Sulle salaisuuden kertoa mä voisin? -julkisuus- ja tietosuojaseminaariin, jonka kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen KAM-juridiikkaryhmä järjesti tammikuun lopulla runsaslukuiselle kuulijakunnalle.

Seuraava muhkea lukupaketti julkaistaan ennen kesää ja vuoden viimeinen Lasuuri ilmestyy marraskuussa.

Voit lähettää tuttuun tapaan ideoita ja ehdotuksia osoitteella lasuuri(at)fng.fi ja kommentoida artikkeleita ja blogeja!

Miellyttäviä lukuhetkiä!

Anna-Maria Wiljanen

päätoimittaja

Viestintäpäällikkö, Valtion taidemuseo

Kommentoi