maaliskuu 2011

Selvitys taidemuseoiden korkeakouluharjoittelijoista

Anu Niemelä | 1/2011

Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys -yksikössä toteutettu selvitys taidemuseoiden korkeakouluharjoittelijoista on juuri valmistunut. Selvityksessä tarkastellaan mm. korkeakouluharjoitteluihin liittyviä käytäntöjä, työtehtäviä sekä harjoitteluiden vaikutusta myöhempään työllistymiseen. Pääpaino on Valtion taidemuseon eri yksiköissä vuosina 2000–2009 suoritetuissa korkeakouluharjoitteluissa, joita tarkastellaan sekä harjoittelijoiden että taidemuseon näkökulmasta. Valtion taidemuseon korkeakouluharjoitteluiden lisäksi selvityksessä tarkastellaan korkeakouluharjoitteluita myös valtakunnallisella taidemuseokentällä sekä tehdään katsaus muutaman korkeakoulun harjoittelukäytänteisiin.

Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena selvityksessä on tunnistaa, mitkä asiat korkeakouluharjoitteluissa kaipaisivat mahdollisesti kehittämistä. Selvitys ei kuitenkaan anna valmiita vastauksia siihen, miten harjoitteluita voitaisiin taidemuseoissa jatkossa kehittää. Tarkoitus on ainoastaan nostaa esille mahdollisia kehittämiskohteita sekä harjoittelun onnistumisen kannalta tärkeiksi koettuja asioita. Taidemuseot ja korkeakoulut voivat jatkossa hyödyntää näitä tuloksia tulevia harjoittelujaksoja suunnitellessaan.

Kehyksessä selvityksen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi Anu Niemelä.

Selvitysraportti on luettavissa Valtion taidemuseon verkkosivuilla

Teksti • Anu Niemelä, tutkimusavustaja, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys

Kommentoi