kesäkuu 2011

Alueellisen taidemuseotoiminnan päätavoitteet 2011-2013

Helka Ketonen | 2/2011

Suomen 16 aluetaidemuseota ovat kevään kuluessa käyneet museotyön nelivuotisneuvottelut yhdessä Museoviraston ja Valtion taidemuseo kanssa. Neuvotteluiden tavoitteena on ollut löytää yhteiset yleislinjat alueelliselle ja valtakunnalliselle toiminnalle vuosille 2011-2013. Nämä museoiden tulevaisuuden linjaukset on julkaistu Museoviraston sivuilla www.nba.fi

Maakuntamuseot (22), aluetaidemuseot (16) ja valtakunnalliset erikoismuseot (16) kuuluvat korotetun valtionosuuden piiriin (+10%) ja tämä lisäraha on tarkoitettu museolle valtakunnallisten tai alueellisten tehtävien hoitamiseen. Nyt toista kertaa käyty neuvottelukierros osoitti, että yhteistyö on selvästi lisääntynyt sekä erityyppisten museoiden kesken että alueella toimivien muiden kulttuurilaitosten, kirjastojen ja koululaitosten kanssa. Synergiaetuja haetaan mm. yhteistuotannoilla, neuvottelu- ja koulutuspäivillä sekä markkinoinnin ja viestinnän koordinoinnilla.

Kukin museo kiteytti alueellisen toimintansa kolme päätavoitetta vuosille 2011-2013 suunnitelmamatriisin etusivulle. Aluetaidemuseoiden nostot ovat yksilöllisiä ja kunkin alueen erityistarpeista lähteviä toiminnallisia tavoitteita, mutta joukosta löytyy myös yhteisiä teemoja kuten visuaalisen taiteen merkityksen kasvattamiseen tähtäävät toimenpiteet alueen kokonaiskehittämisessä, saatavuus ja saavutettavuus asioiden korostaminen sekä hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät hankevalmistelut. Perinteinen kiertonäyttelytoiminta on paikoitellen hiipumassa ja toimintoja on ryhdytty keskittämään vahvemmin museon omiin tiloihin ja siellä erityisesti tasokkaaseen pedagogiseen toimintaan.

Kuntaliitokset ja vähentyneet näyttelytilat tekevät paikallisen identiteetin säilymisen ja kehittymisen haasteelliseksi. Yhteistyö kirjastojen kanssa on onneksi tarjonnut useille alueille yhteistyökumppanuuksia ja näyttelytiloja, koululaisryhmien bussikuljetuksiin on löydetty rahoitustukea ja kuntien taidekokoelmien kartoitukset on aloitettu.

Tulevaisuuden kannalta keskeinen vaikutuskanava näyttäisi olevan alueen kulttuuriperintöstrategioiden työstäminen niin että museopalvelut ovat niissä aktiivisesti mukana. Kunnat ja kylät on saatava tässä yhteistyöhön mukaan museokentän kanssa, jotta katoava kulttuuri- ja taideperintö saadaan talteen, ja että kuntalaisille tehdään suotuisaksi visuaalisesti rikkaan ja alueelle tyypillisen visuaalisen ympäristön kehittäminen ja siitä nauttiminen.

Teksti • Helka Ketonen, erikoisasiantuntija, Kehittäninen ja yhteiskuntasuhteet KEHYS

Kommentoi