kesäkuu 2011

Carl-Johan af Forsellesin arkisto lahjoitettu Kuvataiteen keskusarkistolle

Anna Lindfors | 2/2011

Kuvataiteen keskusarkisto sai huhtikuussa 2011 merkittävän aineistolahjoituksen, edesmenneen taidekriitikko ja taiteenkeräilijä Carl-Johan af Forsellesin (1923–2010) jäämistöä. Helsinkiläisen af Forsellesin keräämä aineisto keskittyy lähinnä suomalaisiin modernistitaiteilijoihin, ja sisältää muun muassa lehtileikkeitä, kirjeenvaihtoa, julkaisuja ja valokuvia. Af Forselles oli kiinnostunut lähinnä 1940-luvulla debytoineista modernisteista, joiden uria hän seurasi loppuun saakka. Kiinnostavia ovat myös af Forsellesin itsensä kirjoittamat muistiinpanot ja kirjoitukset taiteilijoista ja taiteesta yleensä. Arkiston aineiston aikajana ulottuu 1940-luvulta aina 2000-luvulle saakka.

Carl-Johan af Forselles oli aktiivinen toimija Suomen taidemaailmassa ja kirjoitti paljon. Hänen artikkeleitaan, esseitään ja taidekritiikkejään on julkaistu lukuisissa näyttelyluetteloissa, lehdissä ja muissa julkaisuissa. Modernismia ja suomalaista ei-esittävää taidetta käsitelleen teoksen ”Kymmenen taiteilijaa” (1962) af Forselles toimitti yhdessä ystävänsä, taiteilija Lars-Gunnar Nordströmin kanssa. Arkistolahjoituksen mukana tuli af Forsellesin tekstiluonnoksia myös tämän kirjan suunnitteluun ja valmisteluun. Ei-esittävästä taiteesta ja etenkin konstruktivismista ja konkretismista af Forselles kirjoitti moniin muihinkin julkaisuihin.

Af Forselles toimi lisäksi asiantuntijana taidenäyttelyjen järjestämisessä, kirjoitti yksittäisten taiteilijoiden monografioita ja toimi kymmenisen vuotta Taide-lehden toimitusneuvoston jäsenenä. Vuonna 1984 hän sai Suomen Taideyhdistyksen ensimmäisen taidekirjallisuuspalkinnon.

Carl-Johan af Forsellesin arkistossa saa mielenkiintoisen katsauksen tämän taiteentuntijan ajatuksiin ja tapaan työstää tekstiä, kun vertailee lukuisia muistiinpano- ja luonnoskonsepteja valmiisiin artikkeleihin – arkistoaineistosta löytyy tekstejä monista eri kirjoittamisen vaiheista. Muistiinpanolehtiöitä ja -papereita on arkistossa runsain mitoin, ja kirjoittajan selkeän käsialan ansiosta ne ovat helposti luettavissa. Suomenruotsalainen af Forselles kirjoitti sekä suomeksi että ruotsiksi.

Af Forselles ystävystyi monien taiteilijoiden kanssa, Nordströmin ohella muun muassa Per Steniuksen, Anitra Lucanderin ja Tapani Raittilan kanssa. Carl-Johan af Forsellesin arkistosta löytyykin monenlaista materiaalia näistä taiteilijoista. Edustettuina ovat myös vaikkapa Erik Granfelt, Ernst Mether-Borgström, Raimo Reinikainen, Sam Vanni ja Rafael Wardi sekä Galerie Artek, taiteilijaryhmä Dimensio ja Vapaa taidekoulu.

Lehtileikkeitä af Forselles keräsi ahkerimmin 1980-luvulla. Pääosin suomalaisista sanomalehdistä leikatut taidetta käsittelevät jutut on huolellisesti päivätty. Af Forselles arkistoi keräämänsä aineiston muutoinkin melko järjestelmällisesti. Suurelta osalta jo valmiiksi aiheittain kansioihin pakattu aineisto helpotti huomattavasti luettelointia, kun se saatiin arkistolahjoituksena Kuvataiteen keskusarkistolle.

Kirjoittajanuransa ohella modernistisen taiteen keräilijänä ansioitunut af Forselles lahjoitti yli 400 teosta käsittäneen taidekokoelmansa Joensuun taidemuseolle muutamaa vuotta ennen kuolemaansa, alkuvuodesta 2007. Tarkoituksena oli, että kokoelma pääsisi paremmin näkyville, suuremman yleisön iloksi yksityisen keräilijän huomasta. Kokoelmasta tehdystä Joensuun taidemuseon julkaisusta ”Suomalaista modernismia – Forselles-kokoelma” (2008) löytyy myös af Forsellesin bibliografialuettelo.

Carl-Johan af Forsellesin arkisto on lähes kaikilta osiltaan tutkijoiden vapaasti käytettävissä. Valokuvat ovat Kuvataiteen keskusarkiston kuva-arkistossa ja muu aineisto taidehistoriallisissa asiakirja-arkistoissa. Carl-Johan af Forsellesin arkistoon liittyy myös Valtion taidemuseon kirjastolle tehty kirjalahjoitus, joka sisälsi 247 kirjaa ja joitakin taidelehtien irtonumeroita.

Lahjoitettua materiaalia saatiin kaiken kaikkiaan 34 isoa pahvilaatikkoa ja kassia. Niiden sisältö käytiin läpi, järjestettiin ja siirrettiin arkistokelpoisiin koteloihin, joita muodostui pelkästään asiakirjojen osalta peräti 55 kappaletta. Tämä mittava arkisto on saatu luetteloitua pääpiirteissään, mutta yksityiskohtaisemmin vasta pieni osa. Aineisto odottaa tutkijoita perehtymään tarkemmin saloihinsa!

 

Teksti • Anna Lindfors, FM, vs. amanuenssi, Kuvataiteen keskusarkisto

 

Kirjallisuutta:

Lindgren, Liisa: ”Carl-Johan af Forselles – intellektuelli eturintamassa”. teoksessa Kirjoituksia taiteesta 2 – Kuvataidekriitikkoja, taide-elämän vaikuttajia ja valistajia. toim. Ulla Vihanta & Hanna-Leena Paloposki. Kuvataiteen keskusarkisto 5. Valtion taidemuseo / Kuvataiteen keskusarkisto, Helsinki, 1998. ISBN 951-53-1864-5 (nid.). 135 s. : kuv., s. 118–135.

 

Reinikainen, Raimo & Vihanta, Ulla: ”Kuolleet: Taidekeräilijä Carl-Johan af Forselles”. Helsingin Sanomat 10.11.2010.

 

Suomalaista modernismia – Forselles-kokoelma. toim. Eino Nieminen. Joensuun taidemuseon julkaisu 1/2008. Joensuun taidemuseo, Joensuu, 2008. ISBN 978-951-8971-31-6 (sid.). 155 s. : kuv.

Kommentoi