- Lasuuri - http://lasuuri.valtiontaidemuseo.info -

Kehyksestä kesän kynnyksellä

Posted By Tuula Makela On kesäkuu 17, 2011 @ 12:00 In 2/2011,2/2011,blogit,Eija Liukkonen | No Comments

Kevään keskustelut ja puheenaiheet museokentällä ovat kiinnittyneet muutosten tuuliin ja uusien toimintamallien ja –suunnitelmien virittelyyn. Monessa asiassa ja useista eri näkökulmista on yhdessä tekemisen merkitys positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi noussut esille.

Antoisat aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut ovat takana ja aika näyttää neuvottelujen annin hyödyntämisen toiminnan kehittämisessä ja resurssoinnissa. Verkostoituminen ja yhteisten painopisteiden löytäminen korostuvat alueellisen toiminnan tavoitteissa, hyvä niin. Laajapohjainen yhteistyö, hyvinvoinnin edistäminen, kulttuuriperintokasvatus sekä tiedon saatavuus ja tiedon välittäminen korostuvat monin eri tavoin museoiden suunnitelmissa.

Museokentän yhteiset kehittämistoimenpiteet esimerkiksi museoiden yhteisen kokoelmahallinnan järjestelmäarkkitehtuurin, ohjeistuksen ja toimitapojen eteen ovat ajankohtaiset. Mielenkiintoinen on myös selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja –rakenteesta. Yhdessä enemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:6 http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/virastoselvitys.html )

Yhdessä tekeminen ja yhteistyö ovat tapoja tehdä työtä, vastaten kysymyksiin Kenen kanssa? Miten ? / Millä keinoin? Yhtä tärkeätä ja välttämätöntä on pyrkiä vastaamaan kysymyksiin Kenelle? / Keiden puolesta? / Keitä varten?

Vakituisille kävijöille, satunnaisille vierailijoille, kotimaisille matkailijoille, ulkomaisille turisteille kenties potentiaaleille yleisöille? Koululaisille, opiskelijoille, nuorille aikuisille, keski-ikäisille, suurille ikäluokille, eläkeläisille, vanhoille panttereille tai etsijöille/tutkijoille, harrastajille, kokemustenmetsästäjille, rentoutujille, yksin tai yhdessä, muiden kanssa kulkeville? Paikallisille, alueellisille, kotimaisille, kansainvälisille tämänpäivän ja tulevaisuuden yleisöille, oletan.

Riippumatta siitä miten tuohon Kenelle –kysymykseen vastataan, johtaa ajatus museoiden yleisösuhteisiin ja siihen liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Kehyksessä on valmisteltu Yleisösuhteen kehittämiseen tähtäävää hanketta, jossa tehdään tunnetuksi yleisö-ja kävijätutkimusten menetelmiä ja tuloksia sekä visioidaan tulevaisuuden yleisöjä. Kyse on sekä yleisöjen määrittelystä ja tunnistamisesta että yleisösuhteen vahvistamisesta ja kehittämisestä.

Ajatuksena on sitoa hankkeeseen tutkimusosuuksia, paneeleja, koulutuksia, seminaareja ja julkaisuja. Herätellä keskustelua museoiden yleisöistä!

Nautinnollista on nyt kesän tulo ja innoittavia ovat lomakauden mahdollistamat vierailut museoissa myös satunnaisena ja ensikertalaisena kävijänä, roolin vaihtaminen museoammattilaisesta matkailijaa, turistiin ja lomailijaan! Kenties pääsen vastaamaan Museoliiton valtakunnalliseen kävijätutkimukseen!

Teksti • Eija Liukkonen ma. kehitysjohtaja, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys

Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Kirsi Halkola


Article printed from Lasuuri: http://lasuuri.valtiontaidemuseo.info

URL to article: http://lasuuri.valtiontaidemuseo.info/2011/06/kehyksesta-kesan-kynnyksella/

Copyright © 2010 Lasuuri