kesäkuu 2011

Kuvataiteen bibliografia virtuaalikansissa

Irmeli Isomäki ja Mira Rissanen | 2/2011

Suomalaista, suomalaisten tuottamaa ja Suomen kuvataidetta koskevaa taidehistorian alan viitetietokantaa on kerätty tietoverkkoon syksystä 2008 Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella osaksi Kansallista digitaalista kirjastoa. Suomen kuvataiteen bibliografiaa on tuottanut Valtion taidemuseon kirjastossa kirjastoamanuenssi Mira Rissanen. Bibliografia toimii sekä tiedonhaun apuna että metatietona kotimaisten taidejulkaisujen ja kuvataiteesta kirjoittamisen historiasta.

Tietokanta pohjautuu Valtion taidemuseon kirjaston omaan Kirjav@- kokoelmaluetteloon, mutta sitä on täydennetty luetteloimalla puuttuvia aineistoja Kansalliskirjaston kokoelmasta ja poimimalla viitetietoja yleisemmistä bibliografisista lähteistä kuten Fennicasta, ARTOsta ja Suomen historiallisesta bibliografiasta. Bibliografiaan luetteloidaan myös artikkeleita valikoiduista aikakausjulkaisuista ajalta, jolta bibliografisia lähteitä ei ole käytettävissä. Bibliografian aineisto käsittelee Suomen kuvataiteen historiaa 1800-luvulta n.1960-luvulle, mutta siihen sisältyvien julkaisujen ilmestymisaika ulottuu 1800-luvulta tähän päivään.

Tietokantaa on tuotettu koko ajan suoraan tietoverkkoon. Aineiston pääluokittelu näkyy aloitussivulta http://kirjava.fng.fi/bibliografia/bibliografiat.php Ryhmien otsikoita klikkaamalla näkee tarkempaa jaottelua, joka on vielä monilta osin kehittelyn alla.

Valikon alussa olevan Taiteilijat-ryhmän taiteilijat on valittu lähinnä matrikkeleista sen perusteella, onko taiteilija debytoinut vuoteen 1969 mennessä. Näyttelyluettelot kirjautuvat expografiaan ja taiteilijaa koskevat kirjat ja artikkelit bibliografiaan automaattisesti Valtion taidemuseon kirjaston kokoelmaan luetteloidusta materiaalista. Jos taiteilijan teoksia on Ateneumin taidemuseon kokoelmassa, on taiteilijan tiedoissa linkki Valtion taidemuseon taidekokoelmat -sivulle taitelijan teoksiin. Samoin löytyy linkki taiteilijaa koskevaan aineistoon Kirjav@ssa.

Taidehistoriaa, suuntauksia ja taidemaailmaa koskevan aineiston keruu ja ryhmittely on kesken. Aineisto on tavallisesti aakkosjärjestyksessä, mutta järjestys voisi olla joiltakin osin myös kronologinen. Jos viitetieto on saatu hyvin karkeasti luokitellusta lähteestä kuten ARTO:sta, se pyritään tarkistamaan. Tärkeitä lähteitä käydään jatkuvasti läpi.

Valtion taidemuseon kirjaston asiasanaston kehittämisprojekti on alkanut. Sanastolla on tärkeää yhteys toisaalta bibliografian ryhmittelyyn ja toisaalta tiedonhakuun. Otsikoiden kääntäminen englanniksi toisi aineistolle tarpeellista kansainvälistä näkyvyyttä. Bibliografian laajentaminen nykytaiteen suuntaan on myös mahdollista. Kommentit ovat tervetulleita kirjaston palvelusähköpostiin VtmKirjasto@fng.fi

 

Teksti • Irmeli Isomäki, vastaava tietoasiantuntija ja Mira Rissanen, kirjastoamanuenssi, Valtion taidemuseon kirjasto

 

Kommentoi