kesäkuu 2011

Ledare 2/2011

Anna-Maria Wiljanen | resume på svenska

Museivärlden lever mitt i en brytningstid.  Man kan kanske bäst beskriva den gångna våren som en händelserik och diskussionväckande tid! Men hur borde man arbeta under en tid som denna? Enligt den omröstning som deltagarna i Bergens Arts and Audiences -konferensen deltog i borde man glömma konkurrensen mellan museerna och fokusera mera på samarbetet, man borde få hela organisationen att arbeta mot de gemensamma målsättningarna utan att glömma den välgörande påverkan som konstverk har. Mera om konferensen i Anu Niemeläs artikel i detta nummer.

Vi fortsätter med årets tema digitalisering. Det handlar om Statens konstmuseums InDiKo projekt som det nationella digitala biblioteket har möjliggjort. I det omfattande Aktuellt sektionen hittar du intressant sommarläsning om det regionala konstmuseisamarbetet, om bildkonstens bibliografi, om olika konferenser och mycket mera.

Det har skett förändringar i Lasuuris redaktionskommitté. FD Riitta Ojanperä har utnämnts till tf. centralarkivchef till Centralarkivat för bildkonst. Ledande konservator Kirsti Harva, den ansvarige chefredaktören tf. utvecklingsdirektör Eija Liukkonen och chefredaktör för Lasuuri, kommunikationschef Anna-Maria Wiljanen, fortsätter i redaktionskommittén.

Du kan skicka dina idéer och förslag som vanligt till lasuuri(at)fng.fi samt kommentera artiklar och bloggar!

En riktigt skön och avkopplande sommar och trevliga lässtunder!

 

Anna-Maria Wiljanen

Chefredaktör

Kommunikationschef, Statens konstmuseum

Kommentoi