joulukuu 2011

Ledare 3/2011

Anna-Maria Wiljanen | resume på svenska

Det händelserika museiåret 2011 närmar sig sitt slut. Vid den här tiden brukar man ofta blicka bakåt på vad som har hänt under det gångna året, men kanske det vore bra att rikta blickarna framåt.

År 2012 kommer att bli ett händelserikt år. Helsingfors börjar sitt år som världens designhuvudstad. Det rör sig inte enbart runt huvudstaden, utan  tilltalande konstutställningar ordnas runt omkring i landet – någonting för var och en!Hur borde konstmuseiprofessionella förbereda sig för det kommande året? Genom att fokusera på publiken, eller rättare sagt på deltagarna, såsom Jim Richardson hävdar i sin artikel The audience is dead – let’s talk participants instead. Enligt Richardson kan man inte längre tala om passiva åskådare utan om aktiva deltagare som lever ett digitalt liv och vill delta i allt som pågår i museerna, vare sig tal om en ny utställning, en marknadsföringskampanj eller en web plats. Richardson tar Yorkshire’s favourite paintings –kampanjen som ett exempel där man inte fokuserade på den enastående konsten utan på den personliga erfarenheten. Museibesökarna fick berätta historier om sin favoritmålning. Dessa historier spred sig i sociala media och antalet klickar på web platsen kunde räknas i flera tusen. Över 400 ivriga deltog i tävlingen där de fem bästa belönades med en replika av sin favoritmålning. Mera om Yorkshire’s favourite paintings –kampanjen här.

Museibesökarna står i fokus även i detta Lasuuri nummer där man behandlar bland annat besökarenkät av Kiasmas ARS 11. Nina Simons The Participatory Museum är som lästips. Även Marjatta Levantos och Tanja Karpastos artiklar är förknippade med olika slags museibesökare. Kanske nästa års fokus borde ha samma motto som Teemadagar 2012 – för publikens bästa!

Vi hoppas att Du som läsare skickar dina idéer och förslag till adressen lasuuri(at)fng.fi

En stämningsfull och avkopplande jul och ett riktigt gott nytt år!

Anna-Maria Wiljanen

chefredaktör

Kommunikationschef, Statens konstmuseum

 

Kommentoi