joulukuu 2011

Teemapäivät 10 vuotta (2003-2012)

Helka Ketonen | artikkelit

Taidemuseoalan teemapäivät 20.1.2011, Ateneum, Ateneum-Sali. Kuva: Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Jenni Nurminen

Taidemuseoalan Teemapäivät järjestetään nyt kymmenennen kerran vuonna 2012: paikkana Ateneum-rakennus, ajankohtana helmikuun alku ja sisältönä taidemuseoalan kehitystä pohdiskelevat ja taustoittavat aiheet. Näitä kehittämispäiviä ryhdyimme järjestämään heti kun KEHYS-yksikkö perustettiin Valtion taidemuseon yhteyteen vuonna 2002. Päivien tavoitteena on ollut tukea taidemuseoalan kehittämistä ajankohtaisten ja tulevaisuutta luotaavien luentojen, puheenvuorojen ja keskusteluiden kautta, lisätä moniammatillisen henkilökunnan verkostoitumista sekä tuoda esille uusia museotyötä edistäviä menetelmiä ja työkaluja.

Osallistujia olemme saaneet mukaan vuosittain keksimäärin 140 henkeä eri puolilta Suomea ja näiden joukossa on ollut useita kymmeniä ammattinimikkeitä. Teemapäivien omat verkkosivut otettiin positiivisesti vastaan, sillä olemme jakaneet niiden välityksellä paljon kulloiseenkin teemaan liittyvää ajankohtaista informaatiota, kirjallisuus- ja linkkilistoja, sanastoja, artikkeleita, työkalupakkeja, jne. Teemapäivillä olemme halunneet kokeilla erilaisia työskentelytapoja perinteisen seminaarityön rinnalla. Siihen Ateneum on tarjonnut kauniit ja monipuoliset tilat sekä Ateneum-salissa että eri puolilla rakennusta: taiteelliset interventiot, monimediaiset luentotilanteet, teemaan sävytetyt ja rakennetut lavasteet ja multimediat ovat luoneet intiimin ja vuorovaikutteisen tilan moninaisille keskusteluille.   Lisäbonuksena järjestettiin vuonna 2005 museoalan Showroom eli museomessut, jossa oli esillä museoalaan liittyviä tuotteita sekä museoiden itsensä tarjoamia palveluita.

Kehyksessä suunnittelu- ja järjestelyvastuu kuuluu Teema-tiimille, joka vaihtelee vuosittain valitun sisältöteeman mukaan. Asiantuntijoiden kanssa keskustelemme teemoista vuoden mittaan niin Valtion taidemuseon sisällä kuin kentällä laajemminkin, jotta valitut aiheet ja puhujat tarjoaisivat parhaat mahdolliset sisällöt museoalan toimijoille ja kehittäjille. Yliopistosta taidehistorian ja museologian  opiskelijat ovat myös vuosittain osallistuneet talkootyössä Teemapäivien käytännön järjestelyihin.

Teemapäivien teemat:

  • 2003 Yhteisöllisyys taidemuseotyössä: yhteistyö ja verkostoituminen
  • 2004 Elinikäinen oppiminen ja tiedollinen saavutettavuus; aikuiskävijä museon vieraana
  • 2005 Kokoelmatoiminnan haasteet; ovatko kokoelmat passiivinen esinevarasto vai elävää kulttuuriperintöä+ Showroom-museomessut
  • 2006 Taidemuseo tutkimusympäristönä, tutkijana ja tutkimuskohteena
  • 2007 Arviointi ja vaikuttavuus taidemuseotyössä
  • 2008 Taidemuseot ja diversiteetti; kulttuurinen monimuotoisuus museoissa ja yhteiskunnassa
  • 2009 Asiantuntijuus – taidemuseotyöntekijän monta hattua
  • 2010 Kokoelmapolitiikka nyt – objektit ja dokumentit
  • 2011 Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset. Kohti monikulttuurisempaa museota.
  • 2012 Yleisöjen parhaaksi!

Teksti • Helka Ketonen, erikoisasiantuntija, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys

Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Jenni Nurminen

Kommentoi