kesäkuu 2012

Arvoisa ”verkkokävijä”, Lasuurin lukija

Eija Liukkonen | blogit

Mikä saisi suomalaiset museoon? kysyi Helsingin Sanomat 5.5.2012. Suomalaiset ovat laiskoja museoissa kävijöitä pohjoismaihin naapureihin verrattuna. Toimittaja Anu Uimosen mielestä kuvataide ei ole tarjonnut samalla tavalla kollektiivisia elämyksiä kuin esimerkiksi musiikki ja teatteri. Näyttelyihin ei liity samanlaisia viihdyttäviä aspekteja. Taidemuseoissa tulisi panostaa viihtymiseen.

Kun suhteutetaan museokäyntien määrä asukaslukuun/100 asukasta saadaan seuraavaa tilastotietoa selville: Suomalaiset 95 museokäyntiä vuodessa, ruotsalaiset 193, tanskalaiset 194, norjalaiset 214 ja islantilaiset 421.

Islantilaiset voittavat, suomalaiset hiihtävät perässä. Tulee mieleen naapurimaavitsit…

Lähteenä ollut Opetus ja kulttuuriministeriön opus Katsaus pohjoismaisista kulttuuritilastoista kertoo myös sen että kulttuurin käytön ja kulutuksen tilastoissa ei ole eriteltynä kulttuurin käyttäjiä eri ryhmiin. Kaikki kävijät ovat yhtenä ryhmänä ja esimerkiksi kotimaisten matkailijoiden tai ulkomaisten turistien osuutta ei oteta huomioon vertailuissa, joissa kävijämäärät suhteutuvat asukaslukuun. Museoiden kannalta olisi hyödyllistä ja mielekästä tarkastella lähemmin mistä erilaisista ryhmistä kävijäkunta koostuu.

Tulisiko suomalaisten siis käydä useammin ja aktiivisemmin museoissa vai onko kyse siitä että muiden pohjoismaiden museot houkuttelevat kävijöikseen enemmän turisteja ja matkailijoita?

Aivan varmasti museoiden kannattaisi kerätä kävijöistään enemmän ja monipuolisempaa tietoa oman toimintansa kehittämiseksi kuin kokonaiskävijämäärät? Kävijäuskollisuus, uudelleenkäynnit, ensikertalaisuus, asiakastyytyväisyys, palvelujenlaatu, kävijätyypit …

Valtakunnallisilla museopäivillä Joensuussa pohdittiin museoiden vaikuttavuutta ja mittareita. Projektipäällikkö Soila Palviainen Visit Finland/Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelmasta kertoi kotimaisten matkailijoiden kuluttavan kulttuuripalveluihin enemmän kuin ulkomaiset turistit. Sangen kiinnostava tieto kun pohditaan yleisöpohjan laajentamista.

Palviainen myös vinkkasi Kristiina Hietasaaren tutkimuksesta Modernit humanistit .Tuo tavoiteltu kohderyhmä matkailijoiden joukossa etsii kulttuuri- ja luontokohteita, jotka tarjoavat irtiottoa arjesta ja vastaavat haluun päästä oppimaan ja ymmärtämään paikallisten ihmisten kautta jotain uutta vieraasta kulttuurista ja elämäntavasta sekä kokemaan elämyksiä toiseuden aidon kohtaamisen seurauksena. Arvatenkin myös kollektiiviset elämykset ja viihtyminen mahdollistuvat näissä kohteissa.

Tiesitte varmaan että Joensuussa Onni löytyy taidemuseosta ja lauletut museokierrokset Pohjois- Karjan museosta! Aineen taidemuseosta Torniossa tarjolla on Syke-, Juhla-, Paussi-, Yritys-, Tyky-, Kokous-, Skidi- ja MuistiAineet. Tarjonnan paketointi ja yhteistyö matkailutoimijoiden kanssa ovat oletettavasti avaimet kotimaisten matkailijoiden ja ulkomaisten turistien tavoittamiseen.

Luvassa on jatkoa teemapäivien aihepiiriin: Yleisöjen parhaaksi! Arvoisa yleisö -sivuston tietopankki -osuus on avattu osoitteessa http://www.fng.fi/arvoisayleiso/tietopankki ja ennen kesälomia avaamme uusia osuuksia otsikoilla: Yleisöjen ja kävijöiden tutkiminen, Museoiden suhde yleisöihin, Yleisöt verkossa ja Tutkittua tietoa yleisöistä.

Mielenkiintoisia kesälukemisia teille siis, syksyllä palataan yleisösuhteiden kehittämisen merkeissä!

Teksti • Eija Liukkonen ma. kehitysjohtaja, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys
Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Kirsi Halkola

Kommentoi