kesäkuu 2012

Uusi aika koittaa myös Kulttuuria kaikille -palvelulle

Rita Paqvalén | 1/2012

Valtion taidemuseossa eletään suurta muutoksen aikaa, jolloin tarvittavat muutokset vuonna 2013 säätiöitymistä varten valmistellaan. Vuosi 2012 on myös muutoksen vuosi Valtion taidemuseon alaisena toimivalle sekä saavutettavuus- ja moninaisuuskysymysten parissa työskentelevälle Kulttuuria kaikille -palvelulle. Kuten Valtion taidemuseo myös Kulttuuria kaikille -palvelu käy läpi oman hallintouudistuksensa. Palvelu on muuttumassa omaksi yhdistykseksi, jonka hallituspohja tulee heijastamaan mahdollisimman laajasti kulttuurikentän eri taidealoja. Uusi hallintorakenne pystyisi myös paremmin tukemaan OKM:n palvelulle asettamat tavoitteet palvella taidemaailman lisäksi, myös koko kulttuurikenttää. Hallintouudistus tarkoittaa myös, että palvelu tulevaisuudessa siirtyy nykyisistä tiloista Ateneumissa mahdollisesti jonkun muun kulttuuritoimijan kylkeen. Palvelun kytkentä taidemuseomaailmaan tulee kumminkin jatkossa olemaan vahva ja palvelu tukee jatkossakin taidekenttää saavutettavuus- sekä moninaisuuskysymyksissä.
Uusia tuulia puhaltaa myös palvelun sisältötarjonnassa

Palvelun henkilökuntaan on tullut henkilöstölisäys maaliskuussa – meitä on nyt neljä kolmen sijaan – ja tämän yhteydessä olemme laajentaneet savutettavuus- ja moninaisuustyötämme kattamaan myös palveluita, joiden avulla kulttuuritoimijat voisivat paremmin huomioida seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä (HLBT) sekä tehdä kulttuuria normikriittisesti ja queer-tietoisesti. Tämä työ on vasta alkumetreillä ja etsii vielä muotoaan, joten otamme mielellään vastaan ideoita ja kokemuksia, mutta toki on jo erilaisia pilotteja suunniteltu. Yksi niistä on osallistuminen Helsinki Pride 2012 -festivaaliin.Kulttuuria kaikille -palvelu sekä Valtion taidemuseon eri museot osallistuvat Helsinki Pride 2012 -festivaaliin järjestämällä mm. queer-opastuksia kokoelmanäyttelyihin, värikylpytyöpajoja sateenkaariperheille sekä keskustelutilaisuuden sekä tukemalla festivaalia saavutettavuus- ja esteettömyyskysymyksissä. Osallistumisen tavoite ei ole pelkästään edustuksellinen tai mahdollisten uusien yleisöjen houkutteleminen, vaan osallistumisen kautta kerätään myös tietoja sateenkaarikansan kulttuuritoiveista sekä mahdollisesti kokemistaan kynnyksistä ja ennakkoluuloista kulttuurikentällä. Näitä hyödynnetään palvelun kehittelemisessä – myös queer-opastuksista kerätään tietoja ja kokemuksia. Palvelun HLBT/queer-työ aloitetaan museomaailmasta ja tavoite on tuottaa raportin vuoden 2012 loppuun mennessä Suomen museoissa tähän asti tehdyistä queer- ja/tai HLBT-satsauksista, niin näyttelyistä kuin erilaisista yleisötilaisuuksista ja opastuksista.Mutta HLBT- ja queer-työ on vain pieni osa palvelun toiminnasta. Palvelun henkilökunta on eri tavoilla tukenut kulttuurikenttää saavutettavuus- ja moninaisuuskysymyksissä, osallistunut erilaisiin saavutettavuuteen ja moninaisuuteen liittyviin hankkeisiin ja työryhmiin, kouluttanut kulttuuritoimijoita sekä toimittaneet erilaisia kulttuurikenttään liittyviä selvityksiä ja. Yksi niistä on ”Viestintää kaikille – Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille”, jonka pohjalta palvelu järjestää saavutettavan viestinnän koulutuksen ja oppaan julkistamistilaisuuden Kiasman seminaaritilassa tiistaina 22.5.2012 klo 10.15–12.30. Tervetuloa! Lisää tietoa Viestintää kaikille -koulutustilaisuudesta löydät täältä.
Teksti • Rita Paqvalén, projektipäällikkö, Kulttuuria kaikille.

 

Kommentoi