kesäkuu 2012

Valtion taidemuseon konservointiosastolla tehdään opinnäytetöitä

Kirsi Hiltunen | ajankohtaista

Kolme Metropolia-ammattikorkeakoulun konservointiosastolla opiskelevaa maalauskonservaattoriopiskelijaa tekee opinnäytetöitään Valtion taidemuseon konservointiosastolla. Heistä kaksi, Arttu Alaranta ja Annina Andersson, työskentelevät Ateneumin konservointiateljeessa ja Satu Mäkelä Nykytaiteenmuseo Kiasman konservointiateljeessa.

Arttu Alaranta kittaa vaurioalueita opinnäytetyössään.Kuva • © Valtion taidemuseo/Konservointilaitos/Kirsi Hiltunen

Arttu Alarannan lopputyön aiheeksi valikoitui Valtion taidemuseon kokoelmiin kuuluva Vladimir Swertschkoffin maalaama P.P. Rubensin muotokuva, kopio Rubensin mukaan (A I 77). Lopputyössään hän selvitti myös Swertschoffin elämäkertaa ja tutki kopioinnin ja kopioiden roolia 1800-luvun suomalaisessa taidekentässä.

Käytännön konservointikohteena oleva P. P. Rubensin muotokuva oli erittäin haastava konservointikohde. Maalaus oli vuosien varrella vaurioitunut pahasti: sen kangas oli repeytynyt ja vasemmasta yläkulmasta puuttui suuri pala kangasta, teos oli irronnut pingotuksestaan. Lisäksi teos oli hyvin likainen ja sen lakkaus oli kellastunut.

Konservoinnin aikana teos on puhdistettu, kellastunut lakka poistettu. Teoksen repeämät on paikattu ja puuttuva pala korvattu. Haurastuneen kankaan vuoksi teos on nyt vuorattu tukikankaalle. Maalikerroksen vauriot odottavat vielä kittausta ja restaurointimaalausta sekä viimeistelevää loppulakkausta.

Annina Anderssonin opinnäytetyönä on Adolf von Beckerin maalaus Keskiajan oppinut (A I 101). Teos oli odottanut konservointia pitkään, eikä ollut enää esityskunnossa. Maalauksen keskellä oli suuri repeämä. Lisäksi teos oli likainen ja sen lakkapinta oli kellastunut.

Konservoinnin myötä teos on puhdistettu ja kellastunut lakka poistettu. Repeämä on paikattu. Maalauskankaan tueksi teos saa reunavahvikkeet ja irtovuorauksen. Maalipinnan vauriot odottavat vielä kittausta ja restaurointimaalausta.

Annina kartoitti opinnäytetyönsä aikana Adolf von Beckerin käyttämiä maalausaineita. Kymmenen muuta Valtion taidemuseon kokoelmiin kuuluvaa von Beckerin maalausta analysoitiin pigmenteiltään ja kartutettiin näin tietoa suomalaisten taiteilijoiden käyttämistä materiaaleista.

Valtion taidemuseon antiikkikehyskokoelmasta löytyi Keskiajan oppineen alkuperäinen koristekehys, joka kunnostetaan kevään aikana ja konservoitu maalaus palautetaan takaisin alkuperäiseen kehykseensä.

Satu Mäkelä käsittelee opinnäytetyössään nykytaiteelle ominaisia materiaaleja ja taideteoksia. Aiheenaan hänellä on polyuretaanisolumuovin konservointi sekä kaksi taideteosta: Kaija Papun PI 541 (työnimi; 2012) ja Marianna Uutisen Jeesus (1993).

Kaija Papun PI 541 (työnimi) on valmisteilla oleva luonnollisenkokoinen virkattu poliisiauto Škoda Octavia, jonka sisus on pehmeää polyuretaanivaahtomuovia. Teos on tulossa esille Kiasman aulaan Camouflage näyttelyyn 15.6. – 7.10.2012. Lopputyössä on Sadun tekemä taiteilijahaastattelu, jossa hän selvittää taiteilijan intentiota tulevaisuuden konservointitarpeita ajatellen.

Toinen teos, Marianne Uutisen Jeesus, on esityskelvottomaksi vaurioitunut esineteos. Tämän teoksen kohdalla Satu valmistaa osittaisen toisinnon, niin että teos saatetaan taas esityskuntoiseksi. Samalla hän pohtii nykytaiteen konservointiin kuuluvia erityispiirteitä ja etenkin taideteoksen korvattavuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Kommentoi