marraskuu 2012

Yhdessä eteenpäin!

Eija Liukkonen | blogit
Museoalan valtakunnalliset kehittämistehtävät keskitetään vuoden 2013 alusta Museovirastoon (Valtion budjettiesitys 2013). Keskittämisellä tavoitellaan päällekkäisyyksien poistamista, toiminnan vahvistamista ja tehostamista osaamisen ja resurssien keskittyessä. Museovirastolle Valtion taidemuseosta siirtyviä tehtäviä ovat seuraavat:
 • Aluetaidemuseoiden museolain mukainen sopimusohjaus
 • Taidemuseoiden kokoelmayhteistyö ja työnjako taidemuseoiden kesken
 • Yhteisten Museoalan Teemapäivien järjestäminen
 • Muut strategisiin tavoitteisiin liittyvät kehittämistehtävät ja –hankkeet
 • Taidemuseoalan rakenteiden tuntemus, taidemuseoalan kehittämisen osaaminen

Valtion taidemuseossa pysyvät seuraavat tehtävät: Kokoelmanhallintajärjestelmä MUUSA, edustukset KDK-ja Museo2015-hankkeissa, taideteosten maastavientiluvat ja taidemuseoalan ammatillinen ohjaus ja substanssin kehittäminen. Valtion taidemuseon tiivis yhteistyö jatkuu edelleen Museoviraston kanssa, ja asiantuntijuus taidemuseoiden ohjauksessa ja tuessa.

Ensi vuoden Teemapäivät järjestetään yhdessä Museoviraston kehittämispalvelujen kanssa. Päivilläpuhutaan julkisen tiedon ja kulttuuriperintöaineistojen saatavuudesta ja hyödynnettävyydestä. Ajankohta on 7. – 8.2.2013, paikkana Ateneum-rakennus ja otsikkona Oikeus kokoelmiin!
 • Mikä on yleisöjen oikeus ja osallisuus kokoelmiin?
 • Mitä on julkisen tiedon avoimuus?
 • Miksi museon on tärkeä avata tietovarantonsa?
 • Miten tietovarannot avataan yleisöjen hyödynnettäväksi?
 • Mikä on OpenMuseum?
 • Miten kokoelmien yhteiskunnallinen vaikuttavuus rakentuu?

Lisätietoa Kehyksen www-sivuilta. Ohjelma vahvistuu ja ilmoittautuminen alkaa joulukuun alussa.

Viime vuoden teemapäivien Tunne yleisösi! -teemaa on työstetty eteenpäin. Kannattaa tutustua Arvoisa yleisö -verkkosivustoon, joka on suunnattu museoalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Sivustolla esitellään kävijä- ja yleisötutkimusmenetelmiä, tehtyjä tutkimuksia sekä pohditaan museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kävijöiden osallistamista ja sosiaalisen median käyttöä osana yleisötyötä. Teidän iloksenne ja yleisöjenne parhaaksi!

Seuratkaa museoalan verkkomedioita!

Innostukaa yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitteristä. Itselleni parhainta antia ovat olleet museoalan kansainvälisten seminaarien seuraaminen twiittien ja online -streemausten välityksellä. Viime viikolla seurailin The Museums Associationin konferenssia Edinburgissa #museums2012 ja Museum Computer Networkin vuosittaistakonferenssia Seattlessa #MCN2012 ja loppukuusta on vuorossa INTERCOMin konferenssi Sydneyssä#museumchallenges. Myös kotimaisten hankkeiden kuten Kansallisen digitaalisen kirjaston ja Museo 2015 –hankkeen ajankohtaisimmat uutiset löytyvät Twitteristä.@eijakatriina

Teksti • Eija Liukkonen ma. kehitysjohtaja, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys

Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Kirsi Halkola

Kommentoi