kesäkuu 2013

Akseli Gallen-Kallelan ja Carl Dörnbergerin taiteilijaystävyys ja kirjeenvaihto

Hanna-Leena Paloposki | ajankohtaista
AGK_CD_06111886a_1

Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Jenni Nurminen

Kuvataiteen keskusarkisto ja Gallen-Kallelan Museo ovat julkaisseet tutkimusyhteistyönsä tuloksena verkkosivuston Akseli Gallen-Kallelan ja Carl Dörnbergerin taiteilijaystävyys ja kirjeenvaihto 1885–1929. Se pohjautuu taiteilijoiden toisilleen kirjoittamiin, säilyneisiin kirjeisiin.

Akseli Gallen-Kallela tutustui norjalaiseen taiteilijaan Carl Dörnbergeriin kummankin opiskellessa Pariisissa. Heidän kirjeenvaihtonsa avulla voi seurata niin nuorten taiteilijoiden pariisilaista boheemielämää kuin taiteilijauran rakentumista kotimaassa. Kumpikin pohtii taiteen olemusta ja kuvailee tekeillä olevia teoksiaan. Kirjeet kertovat myös, kuinka vaikeaa ystävyyttä oli vuosien vieriessä ylläpitää vain kirjeiden välityksellä. Akseli Gallen-Kallela kirjoitti kirjeensä ruotsiksi ja Carl Dörnberger norjaksi.

Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Jenni Nurminen.

Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Jenni Nurminen.

Sivustolla on kuvat Akseli Gallen-Kallelan kirjoittamista kirjeistä, jotka kuuluvat Kuvataiteen keskusarkiston kokoelmiin, sekä kaikista kirjeistä tutkijoiden laatimat lyhyet tiivistelmät, jotka kertovat niiden pääsisällön. Lisäksi kirjeistä on koottu henkilö- ja taideteoshakemistot kuvineen. Kirjeitä taustoittavat esittelytekstit kummastakin taiteilijasta sekä taiteilijaystävyyttä valottava Anne Pelinin kirjoittama artikkeli. Verkkosivuston teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Grip Studios Interactive.

Sivuston osoite on www.lahteilla.fi/gkd/

Teksti • Hanna-Leena Paloposki, tutkija, Kuvataiteen keskusarkisto.

Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Jenni Nurminen.

Kommentoi