joulukuu 2013

Kuvataiteen keskusarkisto on julkaissut verkkosivut ja e-kirjan Erkki Kurenniemestä

Maritta Mellais | lukuvinkit

Kurenniemi_maritta

Erkki Kurenniemi – mies tulevaisuudesta

Erkki Kurenniemi – A Man From The Future

www.lahteilla.fi/kurenniemi/

Erkki Kurenniemi (s. 1941) on parhaiten tunnettu suomalaisen elektronimusiikin ja kokeellisen elokuvan yhteydestä. Hänen muu toimintansa uuden teknologian, kuten teollisuusrobotiikan (Rosenlew Oy) ja tietokonesovellusten (Nokia), sekä tieteen popularisoinnin (Tiedekeskus Heureka) kehittäjänä on jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Kurenniemi on myös osallistunut taiteilijaryhmä Dimension toimintaan ja tietokonepohjaisilla teoksilla ryhmän näyttelyihin. Kurenniemen aktiiviura sijoittui vuosiin 1963–2005. Hänen kokeelliset lyhytelokuvansa (1960-luku), musiikkisoitin Dimi-S (1972) ja esineteos robotti Master Chaynjis (1982) kuuluvat Valtion taidemuseon / Kiasman kokoelmiin.

Kurenniemi aloitti elämäänsä liittyvien tapahtumien arkistoinnin 1970-luvun alussa, jatkaen sitä aina 2000-luvulle saakka. Arkistoon sisältyy kymmeniä päiväkirjoja, toista tuhatta valokuvaa, työpapereita, kuitteja, pankkitositteita, videoita, tekstejä ym. Kurenniemen vision mukaan aineisto toimii eräänlaisena datapankkina hänen henkilönsä sekä laajemmin aikakauden tulevaa rekonstruointia varten noin vuonna 2048. Erkki Kurenniemen arkisto on vuodesta 2006 alkaen kuulunut Kuvataiteen keskusarkiston kokoelmiin.

Arkistoaineisto on myös e-kirjan Erkki Kurenniemi – A Man From The Futuretaustalla. Kirja koostuu kuudesta tutkimusartikkelista, jotka käsittelevät Erkki Kurenniemen elämää, uraa ja toimintaa eri näkökulmista.

Media-arkeologi Jussi Parikka pohtii artikkelissaan Kurenniemeä positiivisessa mielessä ”oireena”.

Kurenniemi on hänen mukaansa oireellinen kiinnostuksensa ja metodinsa kautta ja osana digitaalisen kulttuurin fantasioita. Kurenniemen kiinnostuksen kohteissa visionääriset, oudot tavat maalata digitaalinen tulevaisuus punoutuvat osaksi konkreettista teknologista ja tieteellistä tietoa ja taitoa. Mediatutkija Susanna Paasonen on artikkelissaan Slimy traces. Media, technology and the archive puolestaan tutkinut Kurenniemen tapaa kirjata elämäänsä eri medioilla tuotettuihin päiväkirjoihin ja sitä kautta välittyvää henkilökuvaa. Kuvataiteilija ja taiteen tutkija Jyrki Siukonen asettaa ensimmäisen osion lopuksi tiukan kysymyksen Kurenniemen merkityksestä.

Kurenniemeä suomalaisen elektronimusiikin ja soitinrakennuksen pioneerina tutkivia artikkeleita kirjassa ovat Kai Lassfolkin The electronic music of Erkki Kurenniemi, Mikko Ojasen Erkki Kurenniemi’s electronic music studio ja Jari Suomisen Erkki Kurenniemi’s electronic music instruments of the 1960s and 1970s.

Julkaisu on englanninkielinen suomenkielisin lyhennelmin.

Erkki Kurenniemi – A Man From The Future. Toimittanut Maritta Mellais. Helsinki: Valtion taidemuseo. Kuvataiteen keskusarkisto, 2013. 206 s. Kuv. (Central Art Archives: 25) 978-951-53-3519-7

 Teksti •  Maritta Mellais, tutkija, Kuvataiteen keskusarkisto

Kommentoi