joulukuu 2013

Uusia haasteita kohti

Riitta Ojanperä | blogit
Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Hannu Pakarinen

Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Hannu Pakarinen

Enää reilu kuukausi, ja pitkään tekeillä ollut Valtion taidemuseon muutos valtion virastosta Suomen Kansallisgalleria -nimiseksi julkisoikeudelliseksi säätiöksi on totta. Kun kello lyö kaksitoista uudenvuodenyönä 2014, ei tässä sadussa asiakkaiden – museokävijöiden ja muiden – näkökulmasta tapahdu mitään erityistä. Tammikuun ensimmäisenä arkipäivänä kolme museota avaavat ovensa ja tarjoavat sisältöjään aivan kuten ennenkin. Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon ohjelmistot ensi vuodelle on suunniteltu jo aikaa sitten. Organisaation hallinnon tai sisäisen rakenteen muutos ei tarkoita muutoksia museoiden yleisötyössä tai brändeissä.

Kokoelmahallinnan osalta kuitenkin aletaan kehittää uusia työtapoja. Tarkoituksena on koota kokoelmatyön perustasolle kuten luettelointiin, säilyttämiseen ja kokoelmien kunnosta huolehtimiseen käytössä olevat voimavarat yhteen ja saattaa ne palvelemaan entistäkin paremmin valtion omistukseen edelleen jäävän Suomen Kansallisgallerian kokoelman hoitoa. Kansallisgallerian Kokoelmahallintaosasto pitää vuoden alusta sisällään arkisto- ja kirjastoyksikön, kuvaamon, konservoinnin, koordinoinnin ja museotekniikan. Valtion taidemuseon huippuosaaminen kaikilla näillä alueilla siirtyy entisessä laajuudessaan uuteen organisaatioon.

Organisaatiorakenteen näkökulmasta kokoelmahallintaosasto toimii kaikkien kolmen museon tavoitteita tukevana ja palvelevana matriisiosastona. Uudenlaisten yhteistyömuotojen käyttöön ottaminen vaatii ilman muuta paljon oppimista ja kokeilemistakin, ehkä myös yritysten ja erehdysten kautta. Taikasanat eivät tässä auta eikä sisäisestikään mikään muutu yhdessä yössä. Tarvitaan määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä, joka tuskin tuottaa pikavoittoja ja joka harvemmin näyttäytyy kovin mediaseksikkäänä. Niinhän se kai on, että kokoelmatyö on museotoiminnan näkymättömäksi jäävää arkea. Mutta arjen hallinta ja sujuminen kulloinkin vallitseviin olosuhteisiin sopeututettuna kuitenkin on kaikkien ihmisten yhteisöjen menestyksen perusta.

Visio on, että muutoksen voittajaksi nousee kokoelma ja sen saavutettavuus. Olen vakuuttunut, että tehokkailla ja toimivilla tavoilla toteutettu kokoelmahallinta on kivijalka, jolle myös nykyiset kansalliset ja EU-tasoiset – ja toki vieläkin laajemmat – kulttuuripoliittiset pyrkimykset julkisten tietovarantojen mahdollisimman avoimeen jakamiseen rakentuvat.

Teksti • FT Riitta Ojanperä, ma. keskusarkiston johtaja Kuvataiteen keskusarkisto.

Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Hannu Pakarinen

 

 

Kommentoi