joulukuu 2013

Registraattorit ja muutos

Maria Lilja | artikkelit

Maailman suurissa museoissa registraattoritoimisto on talon hermokeskus, josta käsin hoituvat kokoelmien hankintoihin ja lahjoituksiin liittyvä koordinointi ja kokoelmadatan täydentäminen (Collection Registrar), kokoelmista lähteviin lainoihin ja talletuksiin liittyvä koordinointi (Registrar of Outgoing Loans / Long Term Loans) sekä näyttelytoimintaan liittyvä koordinointi (Registrar of Incoming Loans). Registraattorit huolehtivat useissa kansainvälisissä museoissa myös varastologistiikan koordinoinnista.

+ lue lisää

joulukuu 2013

Arkistokokoelmat Kansallisgalleriassa

Hanna-Leena Paloposki | artikkelit
KKA Boken 2 2013

Suomen Taideyhdistyksen arkistoon kuuluva pöytäkirjasidos ennen sidoksen purkua ja aineiston digitointia. Taideyhdistyksen pöytäkirjat vuosilta 1846-1901 ovat luettavissa osoitteessa www.lahteilla.fi/styp.
Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Minttu Juvonen

Vuoden 2014 alusta toimintansa aloittavan Kansallisgallerian kokoelma muodostuu taideteoksista, arkistoaineistosta ja esineistä. Kokoelma on valtion omistuksessa olevaa kansallisomaisuutta, joka on talletettuna Kansallisgalleriaan. Arkistoaineiston rinnastaminen taideteoksiin ja kokoelmaperiaatteiden kirjaaminen lakiin Kansallisgalleriasta merkitsee statuksen vahvistusta nykyisen Kuvataiteen keskusarkiston hoitamille arkistokokoelmille. Valtion taidemuseon sisällä arkistoaineisto on jo laskettu osaksi kokoelmaa, kuten ilmenee vuonna 2011 valmistuneesta viimeisimmistä organisaation kokoelmapolitiikasta. + lue lisää

kesäkuu 2013

Museoalan Teemapäivillä keskusteltiin kulttuuriperinnön avoimuudesta

Anu Niemelä | artikkelit

Kuva • © Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Kirsi Halkola

Helmikuinen seminaari laajentui koko museoalan yhteiseksi tapahtumaksi

Museoalan Teemapäivät järjestettiin jälleen kerran Ateneumin taidemuseossa 7.2.–8.2.2013 otsikolla ”Oikeus kokoelmiin!”. Teemapäivät tunnetaan erityisesti taidemuseoalan vuotuisena seminaarina, jota Valtion taidemuseo on järjestänyt vuodesta 2003 lähtien. + lue lisää

marraskuu 2012

Isolokin jäljillä – katsaus digitointihankkeeseen

Siina Hälikkä | artikkelit

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa aloitettiin vuonna 2012 Valtion taidemuseon vesiväri- ja piirustuskokoelman konservointi, luettelointi ja digitointi. Siihen kuuluu noin 10 000 teosta. Valtion taidemuseon digitointihankkeen koordinaattorina huolehdin, että prosessi toimii mahdollisimman mallikkaasti. Millaisia vaiheita teos käy läpi, ennen kuin siitä saadaan digitaalinen kuva?

Magnus von Wright: Isolokki ja grönlanninlokki, tutkielma, 1837; 1836, Ateneum, Antellin kokoelmat Kuva: © VTM / KKA / Pirje Mykkänen

 

+ lue lisää

marraskuu 2012

Queer-katse taidemuseoihin

Rita Paqvalén | artikkelit

The alternative archive is not necessarily about completely different objects, but about a different emotional and political attachment to the objects. (…) The act of queer interpretative appropriation produces not just additional knowledge about artworks (or other objects), but rather it registers another type of knowledge. (Steorn, 131, 133)

+ lue lisää

marraskuu 2012

Kokoelmatoiminnan vaikuttavuutta arvioiva tutkimustrilogia on valmistunut!

Anu Niemelä | artikkelit

Kuva: ©  VTM/KKA/ Jenni Nurminen

 

Valtion taidemuseossa on maamme laajin julkinen taidekokoelma, joka on korvaamaton osa kansallista kulttuuriperintöämme. Sen historia ulottuu 1800-luvun puolivälille saakka, jolloin vastaperustetun Suomen Taideyhdistyksen yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi annettiin kokoelman kartuttaminen.

+ lue lisää

marraskuu 2012

Eero Järnefeltin tuotanto kartoitettu

Anna Lindfors | artikkelit

Taiteilija Eero Järnefeltin (1863–1937) syntymästä tulee vuonna 2013 kuluneeksi 150 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään monia tapahtumia, mm. näyttely Ateneumin taidemuseoon. Sopivasti juhlavuoden kynnyksellä valmistuu myös Järnefeltin koko taiteellisen tuotannon kartoitus.

Eero Järnefelt: Pariisin ateljeessa, 1891, vesiväri ja lyijykynä paperille, Ateneumin taidemuseo Kuva: © VTM / KKA / Janne Mäkinen

Järnefeltin teosten kartoitustyö on ollut taiteilijan elämäntyön tunnettuudesta huolehtivan Eero Järnefelt -seuran suurprojektina jo useita vuosia. Nyt tämä työ lähenee loppuaan, kun Järnefeltin teoksia on luetteloitu tätä tarkoitusta varten suunniteltuun teostietokantaan yli 2 500 kappaletta.

+ lue lisää

kesäkuu 2012

Sosiaalinen media ja Teemapäivät 2012

Pia Lonardi | 1/2012

Sosiaalinen media puhuttaa ja jakaa tunteita. Sosiaaliseksi mediaksi usein mielletään lähinnä Facebookin kaltaiset yhteisöpalvelut, mutta laajemmin se voidaan määritellä sovelluksina, jotka mahdollistavat kenen tahansa tuottaa, jakaa ja kommentoida sisältöä. Näin ollen sosiaalinen media, tuttavallisemmin some, pitää sisällään kaikenlaista blogeista keskustelufoorumeihin, YouTubeen, Linkediniin ja Twitteriin asti.

+ lue lisää

kesäkuu 2012

Taiteen voimaannuttava vaikutus – vuosi vieraissa

Pia Mäkinen | 1/2012

Taiteella ja luovuudella on suuri merkitys tämän päivän työelämässä. Luovuuden perusolemukseen kuuluu innostus tehdä asioita uudella tavalla. Luovuus ei välttämättä näy maailmaa mullistavina innovaatioina, paremminkin kyse on vähemmän näkyvästä taidosta uudistaa itseään, oppia uutta ja soveltaa sitä työhön.

Taiteen voimaannuttava vaikutus

Koululaisryhmä Ateneumissa Albert Edelfeltin Luxembourgin puistossa maalauksen edessä.Kuva• Janne Mäkinen

+ lue lisää

kesäkuu 2012

Valtion taidemuseon uusi kokoelmastrategia ja -politiikka

Riitta Ojanperä | 1/2012

Uusi Valtion taidemuseon kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma valmistui lopullisesti marraskuussa 2011. Se korvasi edellisen, kesällä 2006 vahvistetun kokoelmapoliittisen ohjelman.

+ lue lisää