kesäkuu 2012

Kansallisen digitaalisen kirjaston KDK-hanke näkyy tälläkin kerralla valtion taidemuseon paperikonservoinnissa

Kaisu Voutilainen | 1/2012

Edellisen KDK-hankkeen luonnoskirjojen dokumentoinnin ja konservoinnin jälkeen on vuorossa piirustus- ja akvarellikokoelmat. Kokoelman noin kymmenestä tuhannesta teoksesta on valokuvaamattomia lähes puolet.

+ lue lisää

kesäkuu 2012

Teemapäivät 2012 sosiaalisessa mediassa

Helka Ketonen | artikkelit

Taidemuseoalan Teemapäivät laajenivat myös Facebookiin ja Twitteriin kun tämän vuoden teemaksi valittiin Yleisöjen parhaaksi! Kymmenvuotisen historiansa kunniaksi Kehys järjesti kolmipäiväiset Teemapäivät 15-17.2. Yleisöä kertyi 188 henkeä eri puolilta Suomea.

Mirja Liikkanen ja yleisöä Teemapäivät 15.7.2012. Kuva: Pia Lonardi, Kehys.

+ lue lisää

joulukuu 2011

Museo 2015 – Yhteistyöllä kohti uutta yhtenäistä kokoelmahallinnan arkkitehtuuria.

Katri Vuola | artikkelit

Kokoelmatyötä museokentällä

Kokoelmien kartuttaminen ja hallinta ovat museoiden perustehtäviä. Viime vuosina kokoelma-asiat ovat olleet esillä monissa eri muodoissa: museokenttä on aktivoitunut laajaan kokoelmapoliittiseen yhteistyöhön TAKO-hankkeessa ja eri puolille Suomea on noussut tai nousemassa yhteisvoimin toteutettuja kokoelmakeskuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut kokoelmien digitointia erityisesti Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen edistämiseksi ja hanke on edennyt asiakasliittymän pilotointivaiheeseen. Edellä mainitut toimenpiteet ovat tuoneet esiin digitaalisen kokoelmahallinnan ja sen kehittämisen merkityksen sekä vahvistaneet museokentän yhteistyötä kokoelmien säilyttämiseen, liikkumiseen, tuntemiseen, tutkimiseen, kartuttamiseen ja saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kansallinen digitaalinen kirjasto on myös osoittanut, että museoiden nykyinen digitaalisen kokoelmahallinnan arkkitehtuuri ja infrastruktuuri eivät ole riittävän kehittyneitä vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

+ lue lisää

joulukuu 2011

Tilan rooli taidenäyttelyssä. Tutkielma näyttelyarkkitehtuurin merkityksestä.

Tanja Karpasto | artikkelit

El Anatsui: Waste Pipes II (2011) Säilykemaitotölkin kansia, kuparilanka Milk tin lids, copper wire installaatio. Kuvassa taiteilija työskentelee. Rakentaminen. Ripustus. Pystytys. Kiasma, ARS 11. Kuva: VTM/KKA/Petri Virtanen

Idea tarkastella tilaa itsenäisenä osana näyttelykokonaisuutta syntyi keväällä 2008, jolloin sain korkeakouluharjoittelun yhteydessä tilaisuuden tunnelmoida päivittäin Ateneumin rakennuksessa. Kaulassa roikkunut henkilökortti mahdollisti uusia reittejä näyttelyvieraana tutuksi tulleisiin saleihin, joihin avautui nyt uudella tavalla kiinnostusta herättäviä näkymiä. Mitä, jos antaisinkin näyttelyn arkkitehtoniselle hahmolle pääroolin tilasuunnittelua käsittelevässä lopputyötutkielmassani? + lue lisää

joulukuu 2011

Peltipurkkilonkeroita ja lehmänhäntäjuttuja – kävijöiden kokemuksia ARS 11 -näyttelystä

Anu Niemelä | artikkelit

Nykytaiteen museo Kiasmassa ajanjaksolla 15.4.–27.11.2011 esillä ollut ARS 11 -näyttely käsitteli Afrikkaa nykytaiteessa. Tämä kahdeksas ARS-näyttely keräsi kaikkiaan lähes 150 000 kävijää. Koska jokaisen kävijän kokemukset näyttelystä ovat yksilöllisiä, voidaan näyttelyn sanoa synnyttäneen 150 000 erilaista käyntikokemusta. + lue lisää

joulukuu 2011

Ihan epäNormaalia – Vammaisuuden historia Suomessa

Marjatta Levanto | artikkelit

Vammaisten ihmisten kokemusten kautta avautuu näkökulmia koko yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Kuva tanssiteoksesta Olotila (2000). Kuva: Sakari Viika

 

Ihan epäNormaalia — Vammaisuuden historia Suomessa

Työväenmuseo Werstas 16.9. 2011 – 31.5.2012

Näyttely vammaisuuden historiasta Suomessa oli Sari Salovaaran mielessä pitkään elänyt suunnitelma. Luoda sosiaalihistoriallinen katsaus, joka valottaisi kaikkea sitä, mitä vammaiset ihmiset ovat tässä maassa kokeneet vuosisatojen kuluessa ja yhä edelleen kokevat. + lue lisää

joulukuu 2011

Teemapäivät 10 vuotta (2003-2012)

Helka Ketonen | artikkelit

Taidemuseoalan teemapäivät 20.1.2011, Ateneum, Ateneum-Sali. Kuva: Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Jenni Nurminen

Taidemuseoalan Teemapäivät järjestetään nyt kymmenennen kerran vuonna 2012: paikkana Ateneum-rakennus, ajankohtana helmikuun alku ja sisältönä taidemuseoalan kehitystä pohdiskelevat ja taustoittavat aiheet. Näitä kehittämispäiviä ryhdyimme järjestämään heti kun KEHYS-yksikkö perustettiin Valtion taidemuseon yhteyteen vuonna 2002. Päivien tavoitteena on ollut tukea taidemuseoalan kehittämistä ajankohtaisten ja tulevaisuutta luotaavien luentojen, puheenvuorojen ja keskusteluiden kautta, lisätä moniammatillisen henkilökunnan verkostoitumista sekä tuoda esille uusia museotyötä edistäviä menetelmiä ja työkaluja. + lue lisää

kesäkuu 2011

Indikoa Valtion taidemuseossa

Pirje Mykkänen | 2/2011

Paperikonservaattori Liisa Valkeapää korjaa luonnoskirjan repeämää japaninpaperilla. Kuva: Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Pirje Mykkänen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke mahdollisti Valtion taidemuseon eri yksiköiden yhteisprojektin, jossa pyritään INventoimaan, DIgitoimaan ja KOnservoimaan arvokkaita ja äärimmäisen mielenkiintoisia luonnoskirjoja saavuttettaviksi ja jopa selattaviksi; digitaalisesti!

+ lue lisää

maaliskuu 2011

Sulle salaisuuden kertoa mä voisin. Seminaari julkisuudesta ja tietosuojasta muistiorganisaatioille 28.1.2011

Työryhmä: Irmeli Isomäki,Helena Komulainen,Maritta Mellais,Hanna-Leena Paloposki,Susanna Sääskilahti | 1/2011

Tammikuun lopussa KAM-juridiikka-ryhmä järjesti Tieteiden talolla arkistoille, kirjastoille ja museoille suunnatun seminaarin julkisuudesta ja tietosuojasta. Jo etukäteen oli muistiorganisaatioista kyselty teemaan ja arkipäivän työhön liittyviä kysymyksiä ja ongelmia. Aiheen tärkeydestä kertoo se, että seminaari täyttyi hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan loppumista. Myös Kuvataiteen keskusarkistossa joudutaan usein tekemisiin erilaisten julkisuutta ja tietosuojaa koskevien kysymysten kanssa, ja niinpä meiltä oli seminaarissa viisi innokasta osallistujaa. Olemme koonneet tähän keskeisiä asioita päivän esityksistä.

+ lue lisää

maaliskuu 2011

Syventävät yleisötutkimukset museokävijöiden ja taidemuseoammattilaisten viestinvälittäjinä

Aura Kivilaakso | 1/2011

Tapauskohtainen syventävä yleisötutkimus avaa suoran väylän kävijöiden subjektiivisiin kokemusmaalimoihin. Kuva:Eino Saarela Rossi 2010.

Taidenäyttely on toimintojen tila monenlaisille käyttäjäryhmille. Näyttely on mahdollisuus niin museokävijöiden kuin taidemuseoammattilaisten tarpeiden toteuttamiselle. + lue lisää