joulukuu 2013

Guidelines for Selecting Solid-State Lighting for Museums

Kirsti Harva | lukuvinkit

Museoiden teknisistä kysymyksistä (ilmastointi, valaistus jne.) julkaistaan aika niukasti kirjallisuutta. Tuntuu, että jokainen joutuu suunnistamaan yksin vaikeassa, vähintään puoliteknisessä maastossa. Parhaatkaan käytännöt eivät helposti siirry naapurille edes nettiaikanamme.

Ilahduin kovasti, kun kollega vinkkasi julkaisusta ’Guidelines for Selecting Solid-State Lighting for Museums’.  Olemme juuri nyt tilanteessa, jossa museovalaistus on ottamssa valtavaa harppausta kohti uutta teknologiaa: LEDvaloja. J Paul Getty Trust ja Canadian Conservation Institute (CCI) ovat yhdessä julkaisseet laajan selvityksen ja tilannekatsauksen aiheesta kipuilevalle museoväelle.

+ lue lisää

joulukuu 2013

Kuvataiteen keskusarkisto on julkaissut verkkosivut ja e-kirjan Erkki Kurenniemestä

Maritta Mellais | lukuvinkit

Kurenniemi_maritta

Erkki Kurenniemi – mies tulevaisuudesta

Erkki Kurenniemi – A Man From The Future

www.lahteilla.fi/kurenniemi/

Erkki Kurenniemi (s. 1941) on parhaiten tunnettu suomalaisen elektronimusiikin ja kokeellisen elokuvan yhteydestä. Hänen muu toimintansa uuden teknologian, kuten teollisuusrobotiikan (Rosenlew Oy) ja tietokonesovellusten (Nokia), sekä tieteen popularisoinnin (Tiedekeskus Heureka) kehittäjänä on jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Kurenniemi on myös osallistunut taiteilijaryhmä Dimension toimintaan ja tietokonepohjaisilla teoksilla ryhmän näyttelyihin. Kurenniemen aktiiviura sijoittui vuosiin 1963–2005. Hänen kokeelliset lyhytelokuvansa (1960-luku), musiikkisoitin Dimi-S (1972) ja esineteos robotti Master Chaynjis (1982) kuuluvat Valtion taidemuseon / Kiasman kokoelmiin. + lue lisää

joulukuu 2011

Muisto. Taiteilijakirjeitä, arkistoja ja kokoelmia

Ulla-Maija Peltonen | kirja-arvostelut

Kuva: VTM/KKA/Jenni Nurminen

Kuvataiteen keskusarkiston 20-vuotistoiminnan juhlajulkaisu keskittyy arkiston omiin aineistoihin. Ajoitus on loistava, sillä juuri tällä hetkellä kansainvälinen tutkimus peräänkuuluttaa arkistojen tehtävien ja historiallisen muotoutumisen ymmärrettäväksi tekemistä. + lue lisää

joulukuu 2011

Millä tavoin museot voivat osallistaa yleisöjään?

Anu Niemelä | lukuvinkit

Kuva: VTM/ KKA/Jenni Nurminen

Viime aikoina museoissa ja myös muissa kulttuurilaitoksissa on aktiivisesti keskusteltu yleisöjä osallistavan toiminnan mahdollisuuksista. Keskusteluissa on ollut esillä ajatus siitä, että museokävijät tulisi nähdä ennen kaikkea aktiivisina toimijoina passiivisten vastaanottajien sijaan. Millä tavoin museot voisivat sitten käytännössä osallistaa kävijöitään? Millaisia hyötyjä osallistavasta toiminnasta on museoille? Entä miten kävijät itse hyötyvät tästä? + lue lisää

maaliskuu 2011

Kuinka tehdä taidehistoriaa?

Anna Lindfors | 1/2011

Esipuheesta ja yhdeksästä artikkelista koostuva Turun yliopiston Taiteiden tutkimuksen julkaisu Kuinka tehdä taidehistoriaa? (2010) esittelee taidehistorian nykytutkimuksen metodeja, näkökulmia ja tutkimuskohteita. Kirjoittajat ovat italialaista Antonella Pernaa lukuun ottamatta suomalaisia. Artikkelien aiheet eivät rajoitu ainoastaan taidehistorian saralle, vaan tutkittavana on laajemmin koko visuaalinen kulttuuri. Mukaan punoutuu myös muita humanistisia tieteenaloja, kuten filosofia, naistutkimus ja kielitiede. Artikkelikokoelmassa aikajana kulkee 1900-luvun alkuvuosikymmenten modernismista nykyaikaan. Kirjan lopussa on hakemisto käytetyistä asiasanoista, joten teos soveltuu myös oppikirjaksi.

+ lue lisää

marraskuu 2010

7 kampanjer för konsten, Ars-utställningarna 1961-2006

Erik Kruskopf | kirja-arvostelut

1961 arrangerades den första Ars-utställningen i Ateneum i Helsingfors. Sedan dess har sådana stora, internationella utställningar av samtidskonst arrangerats under detta namn med något varierande, ibland ganska långa intervaller. Den åttonde Ars-utställningen är planerad att äga rum våren 2011 i Kiasma. + lue lisää

marraskuu 2010

Kulttuurin rakentaja – Valtion taidemuseo 1990-2010

Virpi Harju | lukuvinkit

Valtion taidemuseo on Suomen kansallisgalleria. Tämän kansallisen kulttuurilaitoksen juuret ulottuvat aikaan, jolloin Suomen Taideyhdistys aloitti toimintansa Helsingissä 1846. Taideyhdistyksen toimintojen jatkajaksi tuli vuodesta 1939 Suomen taideakatemian säätiö. + lue lisää

marraskuu 2010

Iso, paksu ja punakantinen

Ari Latvi | kirja-arvostelut

Mikä se on? Se on Valtion taidemuseon kirjaston uutuuskirja Salon to Biennial: Exhibitions that Made Art History, joka erottuu muiden uutuuskirjojen joukosta ainakin ulkoisesti, ikään kuin se haluaisi tulla esitellyksi. Kirja on kaksiosaisen julkaisun ensimmäinen osa, joka kattaa vuodet 1863–1959. Siinä esitellään 24 yhteis- ja ryhmänäyttelyä, jotka ovat vaikuttaneet valtavasti modernin taiteen kehitykseen tuona ajanjaksona. + lue lisää

marraskuu 2010

Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe

Teijamari Jyrkkiö | lukuvinkit

Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe offers some starting points for working together and sharing collections. It provides information about the history of collecting and suggests different ways to approach the collections and collecting related activities. It proposes that museums should rather be encouraged to build collection strategies of the 21st century than repeating the old pattern that is based on the idea of eternal growth. + lue lisää

marraskuu 2010

Suomen Museohistoria julkaistiin keväällä

Pauliina Kinanen | lukuvinkit

Museot ovat jokaisen kansakunnan kulttuuriomaisuuden ja historian ilmentäjiä. Ne ovat jo parin vuosisadan ajan tarjonneet yleisölle lukemattomia mahdollisuuksia syventyä historian, taiteen ja tieteen saloihin. + lue lisää